Regulamin Swappie dla firm

Regulamin Swappie dla klientów biznesowych

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez klientów biznesowych w Swappie na stronie https://business.swappie.com/pl. Jeśli nie jesteś klientem biznesowym, przejdź na stronę https://swappie.com/pl, która jest skierowana do klientów indywidualnych.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym dokumencie. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się ze zrozumieniem z niniejszymi warunkami. Ta strona jest przeznaczona dla zamówień obejmujących maksymalnie 10 urządzeń. Jeśli chcesz zamówić więcej niż 10 urządzeń, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

 1. Definicje

Swappie” oznacza Swappie Oy (identyfikator spółki 2692328-4, adres Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Finlandia), fiński podmiot oraz jego Estońska filia, Eippa WSOperations OÜ (identyfikator spółki 16127903, adres Pärnu mnt 10, Tallinn, Harjumaa, 10148, Estonia).
Warunki” oznacza niniejsze warunki.
Swappie Warranty” oznacza gwarancję udzielaną przez Swappie na telefony Swappie.
Dzień” oznacza dzień roboczy. Weekendy i dni ustawowo wolne od pracy nie są uważane za dni robocze.
FMI” oznacza funkcję Find My iPhone (Znajdź mój iPhone) w telefonach iPhone firmy Apple.
IMEI” oznacza International Mobile Equipment Identity (międzynarodowy identyfikator urządzenia mobilnego).

 1. Klient

Złożenie zamówienia na stronie internetowej Swappie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania pełnych danych kontaktowych, takich jak nazwa firmy, numer NIP firmy, numer VAT, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres wysyłki, aktywny numer telefonu i adres e-mail. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność informacji, które podaje Swappie oraz za wszelkie koszty spowodowane podaniem nieprawidłowych danych kontaktowych.

Składając zamówienie jako klient biznesowy, Klient potwierdza, że posiada prawo do złożenia zamówienia w imieniu firmy oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków. Klient musi dokonać zakupu produktów na własny użytek jako klient biznesowy, a nie w celu odsprzedaży produktów innym firmom lub klientom indywidualnym.

Dane Klienta są przechowywane w rejestrze klientów Swappie i są używane do utrzymywania relacji z klientami i zarządzania nimi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności Swappie, która jest dostępna na stronie internetowej Swappie.

 1. Produkty

 Swappie zajmuje się sprzedażą używanych i odnowionych telefonów komórkowych. Przed wprowadzeniem do obrotu telefony komórkowe są sprawdzane i odnawiane przez specjalistów Swappie. Swappie klasyfikuje telefony komórkowe, uwzględniając ich stan. Składając zamówienie, klient wybiera model, kolor, pojemność pamięci i stan telefonu komórkowego, który chce kupić. Telefony komórkowe są używane i zostały odnowione, więc Swappie nie może zagwarantować, że oryginalny stopień odporności na zachlapania, kurz i wodę (certyfikat IP67 lub IP68) pozostaje zachowany.

Swappie zajmuje się również sprzedażą akcesoriów do telefonów komórkowych, takich jak szkło hartowane lub etui.

Staramy się dokładnie opisywać cechy naszych produktów, w tym podajemy ich stan i kolory.

 1. Ceny

Podane ceny nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony w procesie realizacji zamówienia, jeśli ma to zastosowanie. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy jest wyraźnie podany przed złożeniem zamówienia i zależy od wybranego sposobu dostawy. 

Swappie zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku wyraźnego i istotnego błędu w cenie. Dotyczy to ewentualnego błędu w cenie w przypadku, gdy cena produktu odbiega tak znacząco i wyraźnie od normalnego poziomu cen produktu, że przeciętny konsument zrozumiałby, że jest to faktycznie błąd.

 1. Płatności

Swappie akceptuje następujące metody płatności:


Adyen – płatność kartą kredytową/debetową

Warunki każdego z tych dostawców płatności mają zastosowanie do zakupów dokonywanych za pomocą ich usług. Swappie zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania dowolnego zamówienia. Ponadto, w przypadku problemów z płatnościami po stronie klienta, Swappie zastrzega sobie prawo do anulowania sprzedaży i żądania natychmiastowego zwrotu produktów.

 1. Dostawa

Aktualną listę z wyszczególnieniem sposobów wysyłki można znaleźć na stronie internetowej Swappie. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania Swappie i dostawcy prawidłowych informacji umożliwiających realizację dostawy, takich jak adres firmy i numer telefonu w odpowiednim formacie.

Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 0-1 dzień roboczy od momentu wysłania automatycznego potwierdzenia zamówienia. Czas dostawy to zazwyczaj 1-5 dni roboczych. Weekendy i święta państwowe nie są uznawane za dni robocze.

Czas dostawy jest szacunkowy i zależy od dostawcy usług logistycznych. Swappie w miarę możliwości dokłada starań w celu realizacji wszystkich zamówień w powyższych ramach czasowych. Jednak Swappie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie będące poza uzasadnioną kontrolą Swappie, w tym m.in. za nieprawidłowe informacje przekazane przez klienta podczas składania zamówienia, strajki, warunki pogodowe, epidemie, kwarantanny lub niedobór paliwa transportowego, energii lub siły roboczej.

W przypadku otrzymania niewłaściwego lub uszkodzonego produktu należy poinformować o tym Swappie w ciągu 72 godzin od otrzymania produktów. Swappie zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej płatności za zwrot niewłaściwych lub uszkodzonych produktów.

 1. Zwroty

Klientowi przysługuje ustawowe prawo do zwrotu w ciągu 14 dni. Swappie gwarantuje pełny zwrot kosztów za wszystkie zwrócone produkty, pod warunkiem, że produkty te zostaną zwrócone w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone. Jeśli produkty uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, firma Swappie zwróci takie produkty Klientowi lub zaoferuje odpłatną usługę naprawy.

Swappie dokona zwrotu kosztów, stosując tę samą metodę płatności, która została wykorzystana do dokonania płatności w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania produktów. W niektórych przypadkach, np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z innych powodów, proces zwrotu może potrwać dłużej. Jeśli firma Swappie nie może skorzystać z tej samej metody płatności do dokonania zwrotu, płatność zostanie dokonana inną metodą płatności.

Przed wysłaniem produktów do Swappie Klient jest zobowiązany do zapakowania produktów, odpowiednio je zabezpieczając. Produkty należy przesłać na nasz adres za pośrednictwem usługi dostawy i w sposób określony w instrukcjach. Klient jest odpowiedzialny za produkty do momentu ich dostarczenia do firmy Swappie.

W celu dokonania zwrotu produktów należy skontaktować się z działem obsługi klienta Swappie. Przed wysłaniem telefonu do firmy Swappie należy upewnić się, że funkcja Znajdź mój iPhone (FMI) została wyłączona w telefonie. Jeśli funkcja FMI jest włączona w chwili odbioru przez Swappie, Swappie zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za dostawę lub koszty obsługi. Ponadto może dojść do opóźnienia w dokonaniu zwrotu ze względu na włączoną funkcję FMI.

 1. Gwarancja Swappie Warranty™

Swappie zapewnia 12-miesięczną gwarancję Swappie Warranty™ na wszystkie telefony. Wszelkie wykryte usterki objęte gwarancją Swappie Warranty™ zostaną naprawione przez Swappie. Niniejsze warunki gwarancji oddzielnie określają przypadki, w których Gwarancja Swappie™ traci ważność, oraz te części telefonu, które nie są objęte Gwarancją Swappie™. Gwarancja Swappie Warranty™ zostaje unieważniona, jeśli Klient odsprzeda telefon osobom trzecim.

Okres ważności gwarancji Swappie Warranty™ wynosi 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami gwarancji telefonu.

Swappie nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane przez Klienta. Obejmuje to np. fizyczne uszkodzenie telefonu, korzystanie z telefonu niezgodnie z instrukcją obsługi lub inne zaniedbania. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Normalne zużycie baterii nie jest objęte gwarancją Swappie Warranty™.
 • Normalne zużycie telefonu nie jest objęte gwarancją Swappie Warranty™.
 • Rozbicie lub pęknięcie ekranu nie jest objęte gwarancją Swappie Warranty™.
 • Błędy oprogramowania nie są objęte gwarancją Swappie Warranty™.
 • Usuwanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania z telefonu nie jest objęte gwarancją Swappie Warranty™.
 • Uszkodzenie telefonu spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub niewłaściwym lub nietypowym użytkowaniem telefonu nie jest objęte gwarancją Swappie Warranty™.
 • Fizyczne otwarcie telefonu spowoduje unieważnienie gwarancji Swappie Warranty™.
 • Uszkodzenie telefonu podczas wysyłki z powodu niedbalstwa po stronie Klienta nie jest objęte gwarancją Swappie Warranty™. Klient odpowiada za prawidłowe zapakowanie telefonu do wysyłki.
 • Gwarancja Swappie Warranty™ traci ważność, jeśli numer seryjny telefonu lub IMEI zostały usunięte lub są nieczytelne z innego powodu.
 • Inne pośrednie lub czysto finansowe szkody spowodowane uszkodzeniem telefonu, takie jak zniszczenie lub uszkodzenie plików danych, nie są objęte gwarancją Swappie Warranty™.
 • Gwarancja Swappie Warranty™ traci ważność, jeśli szybka/przycisk Początek telefonu/aparat/inne funkcje są uszkodzone na przykład z powodu niewłaściwego lub nietypowego użytkowania, takiego jak upuszczenie telefonu lub uderzenie telefonem w przedmiot.
 • Gwarancja Swappie Warranty™ traci ważność, jeśli telefon zakupiony od Swappie został naprawiony przez samego klienta lub osobę trzecią bez pisemnej zgody Swappie.
 • Gwarancja Swappie Warranty™ traci ważność, jeśli telefon jest wygięty, uszkodzony na skutek zalania wodą lub jeśli jakiekolwiek funkcje nie działają z powodu niewłaściwego użytkowania, takiego jak upuszczenie telefonu lub uderzenie telefonem w przedmiot.

Swappie Warranty™ nie ma zastosowania w przypadku urządzeń zastępczych.

Swappie zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości EUR 25 z tytułu kosztów dostawy w przypadkach, gdy Klient był lub powinien być świadomy, że gwarancja straciła ważność lub funkcja FMI jest włączona. Ponadto Swappie zastrzega sobie prawo do zażądania zdjęć telefonu przed wysłaniem go do naprawy gwarancyjnej.

Proces naprawy

W celu wysłania telefonu do naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się z obsługą klienta Swappie.

Klient odpowiada za wykonanie kopii zapasowej plików w telefonie przed wysłaniem go do naprawy. Przed wysłaniem telefonu do Swappie Klient jest zobowiązany do zapakowania telefonu, odpowiednio go zabezpieczając. Telefon należy przesłać na nasz adres za pośrednictwem usługi dostawy i w sposób określony w instrukcjach. Klient jest odpowiedzialny za telefon do momentu jego dostarczenia do firmy Swappie i jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy.

Przed wysłaniem telefonu do firmy Swappie należy upewnić się, że funkcja Znajdź mój iPhone (FMI) została wyłączona w telefonie. Swappie nie może naprawić telefonu ani zaoferować urządzenia zastępczego, gdy funkcja FMI w telefonie jest włączona.

Wykryta usterka zostanie naprawiona przez nasz serwis naprawczy. Jeśli części zamienne są trudnodostępne, nieproporcjonalnie kosztowne lub okazuje się, że naprawa telefonu byłaby nieopłacalna, dany telefon zostanie zastąpiony innym urządzeniem tego samego modelu i w takim samym stanie. Stan telefonu zastępczego będzie zgodny ze stanem telefonu odesłanego do Swappie pod kątem naprawy gwarancyjnej. Naprawy gwarancyjne Swappie są dokonywane średnio w ciągu zaledwie 5 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia do naszego punktu. W niektórych przypadkach, np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z innych powodów, proces naprawy może potrwać dłużej. W celu naprawy telefonu w rozsądnym terminie należy również uwzględnić jakość telefonu, dostępność części zamiennych, wielkość i zakres usterki lub inne specjalne właściwości techniczne. Swappie może zgodzić się na obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy, jeśli naprawa jest nieopłacalna, usterka jest minimalna lub jeśli nie ma możliwości naprawy telefonu.

Swappie oferuje odpłatne usługi naprawy w przypadkach, gdy gwarancja Swappie Warranty™ wygasła lub straciła ważność. W takich przypadkach Swappie zaoferuje bezpłatną diagnostykę usterki i oszacuje koszty naprawy. 

 1. Ograniczona odpowiedzialność

Produkty są sprzedawane w stanie, w jakim są. Swappie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty pośrednie, które są skutkiem ubocznym głównej straty lub szkody, na przykład utratę zysków lub utratę możliwości; lub za niedostarczenie produktów lub niewywiązanie się z innych naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniem będącym poza naszą kontrolą, takim jak m.in. pożar, powódź, burza, zamieszki, zamieszki, niepokoje społeczne, wojna, wypadek jądrowy, działalność terrorystyczna, strajki, epidemie lub kwarantanna.

Maksymalna odpowiedzialność Swappie wobec Klienta za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z zamówieniem Klienta złożonym na stronie internetowej Swappie jest ograniczona do całkowitej ceny zamówienia. Odpowiedzialność za wady produktu jest ograniczona do ewentualnego zwrotu ceny zakupu produktu pomniejszonej o otrzymane korzyści. Swappie nie dostarcza oryginalnych dowodów zakupu od pierwotnego właściciela telefonu i nie ponosi za to odpowiedzialności.

Niektóre funkcje lub usługi dostępne na telefonach sprzedawanych przez firmę Swappie mogą wymagać założenia konta użytkownika Apple (w tym skonfigurowania identyfikatora użytkownika Apple ID i hasła). Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na koncie Klienta i zabezpieczenie informacji o koncie, w tym hasła. Klient nie może nigdy używać identyfikatora Apple ID, hasła lub konta innej osoby bez zgody właściciela konta. Swappie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, które są spowodowane przez niedopełnienie tych obowiązków. Swappie nie ponosi odpowiedzialności za identyfikatory Apple ID lub hasła, których Klient nie pamięta. W przypadkach, gdy Swappie nie może uzyskać dostępu do telefonu w celu naprawy lub dokonania zwrotu kosztów z powodu zapomnianego identyfikatora Apple ID lub hasła, Swappie zwróci Klientowi telefon.

 1. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja Warunków, które będą miały zastosowanie do zamówienia Klienta, będzie dostępna na business.swappie.com/pl w momencie składania zamówienia.

 1. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie zostanie w pełni rozdzielone. Pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy i nie zostanie rozwiązana.

 1. Wyłączność umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia i umowy między Klientem a Swappie w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze negocjacje, porozumienia i umowy, pisemne lub ustne, odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy.

 1. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki podlegają prawu fińskiemu bez odniesienia do przepisów dotyczących wyboru prawa. W przypadku reklamacji, należy skontaktować się z firmą Swappie pod adresem [email protected] Jeśli Klient nie będzie usatysfakcjonowany rozwiązaniem jego skargi przez Swappie, sprawa zostanie przekazana do Sądu Okręgowego w Helsinkach w Finlandii.

 1. Dane kontaktowe

Swappie Oy
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki, Finlandia
Identyfikator spółki: 2692328-4
E-mail: [email protected]
Telefon: +358104063821

Eippa WSOperations OÜ
Pärnu mnt 10, Tallinn
Harjumaa, 10148, Estonia
Business ID: 16127903
email: [email protected]
Phone: +358104063821