Zasady ochrony prywatności Swappie Oy

1. Nazwa rejestru

Rejestr klientów Swappie Oy

2. Administrator danych

Firma Swappie Oy („my” lub „Swappie”) przetwarza dane osobowe w celu utrzymania relacji z klientami, umożliwienia komunikacji z klientami, realizacji umów i przeprowadzania marketingu bezpośredniego. Ponadto gromadzimy dane analityczne dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Oprócz klientów prywatnych Swappie Oy ma klientów korporacyjnych i partnerów, a dane osobowe przedstawicieli tych klientów mogą być przetwarzane w ramach niniejszego rejestru. Dane przedstawicieli klientów korporacyjnych są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia komunikacji i marketingu skierowanego do wspomnianych korporacji.

Swappie Oy zobowiązuje się do poszanowania i ochrony prywatności użytkownika, dlatego chcemy pokazać Ci, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Poniżej bardziej szczegółowo opiszemy przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj, że poniższe zasady ochrony prywatności dotyczą wyłącznie przetwarzania danych osobowych przez firmę Swappie Oy jako administratora danych.

3. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe administratora danych:

Identyfikator spółki: 2692328-4

Adres: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Finlandia

Adres e-mail: [email protected]

Witryna internetowa: www.swappie.com

4. Zbierane dane

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Zgoda związana z działaniami marketingowymi, zakazy lub inne informacje albo dodatkowe informacje
 • W przypadku przedstawicieli klientów korporacyjnych: organizacja, stanowisko i inne informacje dotyczące relacji z klientem korporacyjnym
 • Adres IP
 • Identyfikatory sesji przeglądarki
 • Ścieżka adresu URL i czas spędzony w witrynie internetowej
 • Czas wizyty
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Typ urządzenia
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail subskrybentów biuletynu
 • Dziennik zmian informacji ważnych dla przypisań

5. Źródła danych

Dane otrzymane od osoby, której dane dotyczą

Dane przetwarzane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności otrzymujemy głównie od samych osób, których dane dotyczą.

Dane zebrane z naszej witryny internetowej są przechowywane na serwerze podczas wizyty.

Dane można również uzyskać za pośrednictwem innych usługodawców, jeśli to możliwe i zgodnie z przepisami.

Pliki cookie

Do zbierania danych analitycznych, gdy użytkownicy odwiedzają usługi Swappie Oy, używamy różnych technologii, w tym plików cookie i technologii Web Beacon.

Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany i przechowywany na komputerze użytkownika, który umożliwia administratorowi witryny internetowej identyfikowanie osób często odwiedzających witrynę, co ułatwia odwiedzającym korzystanie z usług Swappie Oy i pozwala na gromadzenie zbiorczych danych dotyczących osób odwiedzających. Te informacje zwrotne pomagają nam stale ulepszać nasze usługi Swappie Oy i lepiej służyć naszym użytkownikom. Pliki cookie nie szkodzą komputerom ani plikom użytkowników. Używamy ich w celu dostarczania naszym klientom informacji i świadczenia usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Opcję korzystania z plików cookie można wyłączyć w przeglądarce. Można również ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała użytkownika podczas próby zainstalowania plików cookie. Poniższe linki zawierają na przykład informacje o zmianie preferencji dotyczących plików cookie w niektórych najczęściej używanych przeglądarkach:

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Należy pamiętać, że niektóre części naszych usług Swappie Oy mogą nie działać poprawnie po wyłączeniu plików cookie.

„Web Beacon” to technologia umożliwiająca identyfikację osób, które przeglądają strony internetowe i wiadomości e-mail, na przykład poprzez identyfikację, czy wiadomość e-mail została przeczytana.

Usługi analizy internetowej

Nasze usługi Swappie Oy używają Google Analytics i innych usług analizy internetowej w celu gromadzenia danych analitycznych i raportów dotyczących tego, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Pozwala to na udoskonalanie usług Swappie Oy. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć w witrynie internetowej Google Analytics. Aby anulować zgodę na gromadzenie danych przez Google Analytics, pobierz następujący dodatek do przeglądarki: dodatek umożliwiający rezygnację z użycia Google Analytics.

6. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do następujących celów, zgodnie z prawem i zgodą: marketing, świadczenie i realizacja usług, rozwój i realizacja obsługi klienta, analiza i kompilowanie statystyk, opracowywanie usług, obsługa klienta i działalność firmy oraz wszelkie inne działania związane ze sprzedażą lub usługami.

Komunikacja z klientami i utrzymywanie relacji z klientami  

Dane osobowe są wykorzystywane do obsługi, zarządzania, utrzymywania i rozwijania relacji z klientami oraz komunikacji między firmą Swappie Oy i jej klientami. Jeśli skontaktujesz się z nami, wykorzystamy podane informacje, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, rozwiązać wszelkie ewentualne problemy i przetworzyć Twoją wiadomość.

Cele marketingowe

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego, możemy przesłać Ci informacje o działaniach firmy Swappie Oy oraz inne materiały związane z marketingiem bezpośrednim.

Osoba prawna, której dane dotyczą, zawsze ma prawo zakazać nam wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego, badań marketingowych lub profilowania, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej lub korzystając z opcji anulowania subskrypcji udostępnianej w związku z wiadomościami marketingu bezpośredniego lub biuletynem.

7. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak wymaga tego prawo, lub tak długo, jak jest to konieczne do realizowania wymienionych powyżej celów.

8. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Możemy przetwarzać dane osobowe w systemach, które przekazują informacje poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli Komisja Europejska nie uznała, że poziom ochrony danych w kraju docelowym jest odpowiedni, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika za pośrednictwem naszych praktyk umownych (np. wzorcowych klauzul Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich) lub innych środków.

9. Odbiorcy danych osobowych

Możemy ujawniać informacje organom regulującym działalność, takim jak regionalne państwowe agencje administracyjne, urzędy podatkowe, urząd rzecznika ochrony danych lub jakikolwiek inny podmiot wymagany przez prawo w zakresie opisanym w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Względy prawne

Możemy ujawniać dane osobowe podmiotom spoza organizacji Swappie Oy, jeśli dostęp do danych osobowych zostanie racjonalnie uznany za niezbędny w celu (i) przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych lub decyzji sądu; (ii) wykrywania oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub problemów technicznych albo związanych z bezpieczeństwem danych, zapobiegania takim sytuacjom lub reagowania na nie w inny sposób; lub (iii) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony aktywów firmy Swappie Oy lub jej klientów dla celów interesu publicznego zgodnie z przepisami prawa.

Autoryzowani dostawcy usług

Możemy ujawniać dane osobowe autoryzowanym dostawcom usług dla naszej firmy. Nasze umowy z dostawcami usług obejmują zobowiązania, na mocy których dostawcy usług zobowiązują się do ograniczenia wykorzystania danych osobowych i przestrzegania co najmniej standardów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Wyraźna zgoda użytkownika

Możemy ujawniać dane osobowe podmiotom trzecim spoza organizacji Swappie Oy z powodów innych niż te, o których wcześniej wspomniano, gdy mamy wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Swappie Oy. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu te dane są wykorzystywane.

Prawo do żądania korekty danych

Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili lub uzupełnili nieprawidłowe, niedokładne, niekompletne, nieaktualne lub niepotrzebne dane osobowe, które przechowujemy. Możesz na przykład zaktualizować swoje dane kontaktowe lub inne dane osobowe, kontaktując się z nami.

Prawo do żądania usunięcia danych

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Będziemy wykonywać żądane działania, jeśli nie mamy uzasadnionego powodu, aby nie usuwać danych.

Prawo do sprzeciwu i prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych lub profilowania, jeśli Twoje dane są przetwarzane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, między innymi dlatego, że dane te są nieprawidłowe. Ponadto masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w określonych okolicznościach osobistych.

Prawo do przesyłania danych z jednego systemu do drugiego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej i szeroko stosowanej formie oraz do niezależnego przekazywania danych stronie trzeciej.

Korzystanie z praw

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z powyższych praw, wyślij do firmy Swappie Oy następujące informacje pocztą lub w wiadomości e-mail: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i kopia ważnego dowodu tożsamości. Możemy poprosić Cię o podanie dalszych informacji w celu weryfikacji tożsamości. Możemy odrzucić wnioski, które powtarzają się z nieuzasadnioną częstością, są zbyt obszerne lub są wyraźnie nieuzasadnione.

11. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy zabezpieczenia administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa zostały zaprojektowane w celu utrzymania odpowiedniego poziomu w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby, które są do tego uprawnione z racji pełnionych stanowisk. Korzystanie z danych osobowych jest chronione odpowiednimi poświadczeniami, hasłami i prawami dostępu.

12. Składanie skarg

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę Swappie Oy odbywa się niezgodnie z przepisami o ochronie danych.