Swappie sekretessmeddelande

Välkommen till vårt integritetsmeddelande. Här berättar vi vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har som registrerad. Detta integritetsmeddelande gäller dig om du är:

 • Vår kund eller en potentiell kund
 • Besökare på vår webbplats
 • En representant eller kontaktperson för vår företagskund eller affärspartner.

Swappie Oy (“vi”, “oss” eller “Swappie”) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Observera att om Swappie agerar som personuppgiftsbiträde för sina företagskunder eller samarbetspartners bör du läsa dessa parters integritetsmeddelanden för information om insamling och behandling av dina personuppgifter. 

Observera också att Swappies webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller endast vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du bekanta dig med deras integritetspolicy.

För att göra det lite lättare att hitta den information du behöver har vi delat upp informationen i följande ämnen som vi hoppas hjälper dig att navigera genom detta meddelande:

 • Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte?
 • Cookies
 • Marknadsföring 
 • Utlämnande av uppgifter
 • Hur länge lagrar vi dina uppgifter och hur skyddar vi dem?
 • Vilka är dina rättigheter i fråga om dataskydd?
 • Ändringar i vår integritetspolicy
 • Kontaktuppgifter

Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte?

Det här avsnittet förklarar vilka personuppgifter Swappie samlar in om dig, för vilka ändamål, hur uppgifterna samlas in och vilken rättslig grund de har. Observera att mer än en av kategorierna nedan kan gälla dig (om du t.ex. är vår kund och använder vår webbplats bör du läsa alla relevanta punkter).

Om du är kund hos Swappie samlar vi in följande information om dig: 

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • Dina bankkontouppgifter om du säljer din enhet till oss.
 • Andra uppgifter om transaktionen, t.ex. produkttyp.
 • Din betalningsinformation
 • Kommunikation som du kan ha med oss

Du lämnar denna information när du ingår en transaktion med oss, t.ex. genom att fylla i vårt onlineformulär, eller när du på annat sätt kommunicerar med oss. Vi använder informationen för att behandla din transaktion, tillhandahålla kundservice för dig, kommunicera med dig om din transaktion och hantera ditt konto i samband med ditt kundskap. Vi kan också använda uppgifterna för att tillhandahålla reklam till dig, inom ramen för lagstadgade krav, och du kan alltid välja att avstå från reklamkommunikation närhelst du vill genom att avregistrera dig. Vi kan dessutom genomföra kundundersökningar, där vi använder ovan nämnda uppgifter för att kontakta dig och kan samla in ytterligare information från dig om din kundupplevelse, dina preferenser och annan feedback.

Observera att när du genomför en betalning eller ett betalningsabonnemang på vår webbplats kommer dina transaktions- och betalningsuppgifter att skickas till vår betaltjänstpartner som tillhandahåller betalningsfunktionen. På samma sätt kommer vi att dela uppgifterna om din beställning med vår logistikpartner för att kunna leverera till dig eller organisera hämtning av produkten hos dig. Om du väljer ett alternativ för uppskjuten betalning och därför ansöker om kredit kan våra betaltjänstleverantörer utföra kreditkontroller för att säkerställa din kreditvärdighet. Se den relevanta samarbetspartnerns integritetsmeddelande för mer information om deras databehandlingsverksamhet. 

Den rättsliga grunden för att samla in och behandla ovanstående uppgifter är att uppfylla avtalet mellan dig och oss och, i den mån de används för marknadsföring eller kundundersökningar, vårt legitima intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig och utveckla vår verksamhet. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev i samband med att du gör en transaktion med oss är den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter i samband med detta ditt samtycke, och du kan återkalla det genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Se mer information om våra marknadsföringsmetoder nedan under avsnittet “Marknadsföring”.

Om vi är föremål för en rättslig skyldighet som kräver att vi gör det, eller om det är nödvändigt för bedrägeribekämpning i vårt legitima intresse, kan vi också samla in ytterligare identifieringsinformation från dig, t.ex. din ID-kopia eller ditt ID-nummer. Dessutom kan vi och våra betaltjänstpartner använda teknik för bedrägeribekämpning för att säkerställa att vi ingår en legitim transaktion med dig och för att blockera eventuella försök att göra köp t.ex. med stulna identiteter eller betalningsuppgifter. När vi gör detta baseras det på vårt legitima intresse av att undvika bedrägerier och kriminellt beteende i vår verksamhet, och de uppgifter som samlas in från dig kan matchas med offentlig information eller databaser för att dra av bedrägeririsknivån i det specifika fallet.

Om du samtycker till vår marknadsföring eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss: Om du samtycker till vår marknadsföring (t.ex. genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev) samlar vi in dina kontaktuppgifter och information om ditt samtycke. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dessa uppgifter är ditt samtycke, och de används för att tillhandahålla våra marknadsföringsmeddelanden till dig, och du kan när som helst avbryta detta genom att avregistrera dig enligt instruktionerna i marknadsföringsmeddelandena eller genom att kontakta oss. Från tid till annan kan vi också anordna olika typer av kampanjer eller tävlingar, där du kan ge oss dina kontaktuppgifter och eventuell annan information om den specifika kampanjen i samband med ditt deltagande. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dessa uppgifter är att ingå och fullgöra avtalet om kampanjen, och uppgifterna används för att genomföra kampanj- eller tävlingsverksamheten och för att kontakta dig i samband med ditt deltagande i den. 

När du besöker vår webbplats skickar din enhet automatiskt viss teknisk och annan information till oss (dvs. IP-adress, uppgifter om webbläsare och enhet samt källan till ditt besök). Informationen används i syfte att tillhandahålla webbplatsen och de tjänster som ingår i den till dig, och den rättsliga grunden för detta är vårt legitima intresse eller att ingå och fullgöra ett avtal mellan dig och oss, beroende på situationen. Vi kan också samla in information om din information om användning av webbplatsen genom att använda cookies. För information om uppgifter som samlas in via cookies och liknande tekniker, se avsnittet “Cookies” nedan.

Om du är en representant eller kontaktperson för vår företagskund eller affärspartner, eller en enskild företagare som samarbetar med oss, samlar vi in följande information om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter och, om du är en enskild företagare, uppgifter som är nödvändiga för att identifiera dig som vår avtalspart.
 • Position och annan information om din koppling till vår kund/affärspartner.
 • Eventuell information om våra interaktioner och dina preferenser.

Denna information tillhandahålls antingen direkt av dig när du kommunicerar med oss eller, om du inte är i direkt kontakt med oss först, får vi uppgifterna från din organisation och dess andra representanter som vi kommunicerar med. Vi använder dessa uppgifter för att hantera vår relation och genomföra avtalet med företagskunden/ våra affärspartner och för att kommunicera i samband med detta. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt legitima intresse i förhållande till förvaltningen av avtalsförhållandet och samarbetet med kunden eller affärspartnern, och dessutom, om du är en fysisk person som är vår avtalsmotpart, utförandet av avtalet mellan oss. 

Om vi är skyldiga att rapportera transaktioner i samband med vårt samarbete till skattemyndigheterna kan vi också behöva samla in ditt personliga skatteidentifikationsnummer, och grunden för insamlingen och syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att uppfylla en rättslig skyldighet som vi omfattas av.

Cookies 

Cookies är data som webbplatser lagrar i din webbläsare eller enhet när du besöker dem. När cookies aktiveras samlar de in vissa personuppgifter om dig via din enhet och webbläsare. De cookies som vi använder kan samla in följande information:

 • IP-adress
 • Webbläsartyp, version och sessionsidentifierare
 • Typ av enhet och operativsystem
 • URL-spår på webbplatsen, tid som spenderas och åtgärder på webbplatsen.
 • Besökstid och plats på stadsnivå

Omfattningen av den information som samlas in enligt ovan beror på vilken typ av cookies som är aktiverade. Du kan välja att inte tillåta de typer av cookies som inte är strikt nödvändiga för driften av vår webbplats via vår cookie-banner som visas när du landar på vår webbplats. Du kan också använda inställningarna i din webbläsare för att när som helst radera cookies som redan har satts upp. 

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Säkerställa att vår webbplats fungerar (“strikt nödvändiga cookies”).
 • Förbättrad funktionalitet och personalisering på vår webbplats (“funktionella cookies”).
 • För att tillhandahålla personlig reklam till dig (“reklamcookies”).
 • Mätning, analys och förbättring av vår webbplats prestanda (“prestandacookies”). 

Den rättsliga grunden för insamling av personuppgifter via cookies är, för strikt nödvändiga cookies, vårt legitima intresse, eller att ingå och fullgöra ett avtal mellan dig och oss, beroende på situationen, och för övriga cookies, det samtycke du har gett oss (om du vill) genom att klicka på acceptera för de valda cookies på vår cookie-banner.

För mer detaljerad information om de cookies som för närvarande används på vår webbplats, se listan över cookies längst ner på den här sidan.

Marknadsföring

Såsom anges ovan kan vi använda vissa av dina personuppgifter för att tillhandahålla reklam till dig. I det här avsnittet berättar vi lite mer om våra marknadsföringsaktiviteter och metoder.

Om du har gett oss ditt samtycke till marknadsföring, t.ex. genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller om lagen på annat sätt ger oss rätt att kontakta dig på grundval av vårt legitima intresse, kan vi skicka dig meddelanden och annonser om våra produkter och tjänster, erbjudanden och kampanjer eller andra relevanta nyheter om Swappies eller dess partners verksamhet. Vi kan skicka dig dessa meddelanden via e-post eller SMS, beroende på de kontaktuppgifter du har gett oss. Som anges ovan har du alltid rätt att avregistrera dig från dessa meddelanden genom att följa de anvisningar för avregistrering som du får i varje meddelande eller marknadsföringsmeddelande. Du kan också kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan för att avregistrera dig. 

Utlämnande av uppgifter

Vi delar personuppgifter inom Swappie-koncernen för de ändamål som anges ovan. För att uppfylla vissa av de syften som beskrivs i detta meddelande kan vi dessutom komma att dela vissa av dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer eller kommersiella partners, såsom parter som tillhandahåller tjänster åt oss eller utför åtgärder för vår räkning för att tillhandahålla tjänsterna till eller möjliggöra transaktionen med dig, t.ex. våra logistik- och betalningstjänstpartner, våra IT-tjänsteleverantörer, konsulter eller våra partners som deltar i din kundresa via vårt samarbete (t.ex. våra inbytes- eller avlämningspartners). Om du har samtyckt till cookies från tredje part eller prenumererar på våra nyhetsbrev eller marknadsföringsaktiviteter kan vi dela dina personuppgifter med dessa tredjepartsleverantörer av cookies och våra marknadsföringspartners som utför syftet med behandlingen åt oss.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till parter utanför Swappie om:

 • Det krävs enligt lag, till exempel i ett fall där vi måste lämna ut personuppgifter för att svara på en begäran från en offentlig myndighet eller ett brottsbekämpande organ.
 • Det är nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter för att garantera säkerheten och skydda Swappies, våra partners, våra kunders eller dina rättigheter, eller för att tillgodose allmänintresset i enlighet med lagen.
 • Om vi blir involverade i en fusion, ett förvärv eller någon form av försäljning av alla eller några av våra tillgångar kan vi dela och/eller överföra dina personuppgifter i samband med utvärderingen av och ingåendet av sådana transaktioner.
 • I alla andra situationer där vi har fått ditt samtycke till en sådan överföring.

Eftersom vissa av våra tjänsteleverantörer och partners finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi behöva överföra personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att kunna utföra vår verksamhet. Överföringar av detta slag sker i enlighet med kraven i tillämpliga lagar och genom att följa tillämpliga skyddsåtgärder för överföringarna, t.ex. baserat på beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen, eller genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter och hur skyddar vi dem?

Som en allmän regel sparas personuppgifter tills de inte längre är nödvändiga för de syften som beskrivs ovan. Lagringstiderna kan vara längre om vi har en rättslig skyldighet att lagra, till exempel enligt bokföringslagar, vissa typer av uppgifter i enlighet med de lagringstider som anges i lagen. Om vi dessutom behöver behålla information längre för vårt legitima intresse av att skydda våra juridiska rättigheter kommer vi att behålla den information som krävs för detta ändamål baserat på preskriptionstider eller, i tillämpliga fall, tills det relevanta kravet/kraven har avgjorts slutgiltigt.

Vi tillämpar både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har vidtagit fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten vid behandlingen av dina personuppgifter och deras konfidentialitet. Dina uppgifter kan endast nås av personer för vilka det är nödvändigt i samband med deras arbete.

Vilka är dina rättigheter i fråga om dataskydd?

I enlighet med och inom gränserna för tillämplig lagstiftning har du följande rättigheter:

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter – Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och att få tillgång till dessa personuppgifter.

Rätt att korrigera dina personuppgifter – Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de korrigeras.

Rätt att bli bortglömd – Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas i den utsträckning som lagen tillåter.

Rätt att begränsa behandlingen – I vissa situationer har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandlingen – I vissa situationer har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att återkalla ditt samtycke – Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att överföra dina personuppgifter – Om det är lagligt tillämpligt har du rätt att få tillbaka de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett vanligt använt, maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att överföra dem till en tredje part.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via den kontaktinformation som finns i slutet av detta integritetsmeddelande. Observera att vissa av dessa rättigheter inte är absoluta och att vissa begränsningar kan gälla när du utövar dem.

Ändringar i Swappies sekretessmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande på grund av förändringar i vår behandling eller i tillämplig lagstiftning. När detta sker kommer vi att göra det uppdaterade integritetsmeddelandet tillgängligt här på vår webbplats. 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, de personuppgifter som vi har om dig eller om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Namn: Swappie Oy

Företagsnummer: 2692328-4

Adress: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsingfors, Finland

Telefonnummer: +358104063821

E-postadress: privacy (at) swappie.com

Webbplats: www.swappie.com

Om du vill lämna in ett klagomål eller om du anser att Swappie inte har behandlat ditt problem på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta den behöriga lokala tillsynsmyndigheten i det land där du befinner dig, eller tillsynsmyndigheten på vår ort, den finska dataskyddsombudsmannen.