Swappie Oy Databeskyttelsespolitik

1. Navn på registret

Swappie Oy kunderegister

2. Data Controller

Swappie Oy (“os” eller “Swappie”) behandler persondata for at bevare kunderelationer, muliggøre kundekommunikation, opfylde kontrakter og til direkte markedsføring. Derudover indsamler vi analytiske data fra vores besøgende på webstedet.

Swappie Oy har både privatkunder, erhvervskunder og samarbejdspartnere, hvis repræsentanters personoplysninger kan blive behandlet som en del af dette register. Erhvervskundernes oplysninger bliver kun brugt til kommunikation og markedsføring til de nævnte virksomheder.

Swappie Oy er forpligtet til at respektere og beskytte dit privatliv og derfor ønsker vi, at du skal vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi beskriver behandlingen af dine personoplysninger mere detaljeret nedenfor.

Bemærk, at denne databeskyttelsespolitik kun gælder for behandling af personoplysninger, udført af Swappie Oy som dataansvarlig.

3. Kontaktoplysninger

Dataansvarlig:

CVR-nummer: 2692328-4

Adresse: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Finland

Email: [email protected]

Websted: www.swappie.com

4. Data Collected

 • For- og efternavn
 • Kontaktoplysninger
 • Markedsføringsrelateret samtykke, forbud eller anden information eller yderligere oplysninger, den registrerede har givet
 • For repræsentanter hos erhvervskunder, organisationen, stillingen og øvrig information i forbindelse med relationen til erhvervskunden
 • IP-adresse
 • Browsersessions-id
 • URL-spor på webstedet og tidsforbrug
 • Tidspunkt for besøg
 • Browsertype- og version
 • Enhedstype
 • Navn og adresse på abonnenter på nyhedsbrev
 • Ændringslog til information, der er vigtig for tildelinger

5. Datakilder

Data modtaget fra den registrerede

Vi modtager primært de data, der er behandlet i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik, fra de registrerede selv.

De data, der indsamles fra vores websted, bliver lagret på serveren under et besøg.

Dataene kan også indhentes fra andre tjenesteudbydere, hvis muligt og i overensstemmelse med reglerne.

Cookies

Vi bruger forskellige teknologier til indsamling af analytiske data, når brugere besøger Swappie Oy Services, herunder cookies og web beacon-teknologi.

En cookie er en lille tekstfil, der sendes til og gemmes på brugerens computer, og som gør det muligt for webstedets administrator at identificere hyppige besøgende på webstedet, gøre det lettere for besøgende at bruge Swappie Oy-services og muliggøre kompilering af aggregerede oplysninger om besøgende. Denne feedback hjælper os med løbende at forbedre vores Swappie Oy Services, og med at betjene vores kunder mere optimalt. Cookie skader ikke brugernes computere eller filer. Vi bruger den for at give vores kunder information og services, der er tilpasset deres personlige behov.

Cookies kan deaktiveres i browseren eller browseren kan indstilles til at advare dig, når du forsøger at installere cookies. Eksempelvis giver nedenstående links information om ændring af cookie-præferencer i nogle af de mest anvendte browsere:

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Bemærk, at nogle dele af vores Swappie Oy services ikke fungerer korrekt, hvis cookies er deaktiveret

En web beacon er en lille stump kode, der indlejret i en hjemmeside, som kan anvendes til at kontrollere om brugeren har aktiveret dele af hjemmesiden og e-mails, f.eks. ved at identificere, om en e-mail er læst.

Analysetjenester

Swappie Oy benytter også andre værktøjer, som f.eks. Google Analytics og andre analyseværktøjer, til indsamling af analytiske data og rapporter om vores besøgende, så vi kan forbedre vores services. Du finder mere information om Google Analytics, på Google Analytics’ websted. . Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle information ved at downloade Google Analytics opt-out add-on i din browser: Google Analytics opt-out add-on.

6. Formålet med databehandling

Personoplysninger kan også anvendes til følgende formål i overensstemmelse med loven og samtykke: markedsføring, levering og færdiggørelse af services, udvikling og levering af kundeservice, analyse og udarbejdelse af statistikker, udvikling af services, kundeservice og forretninger samt enhver anden aktivitet, der er relevant for salg eller services.

Kundekommunikation og vedligeholdelse af kunderelationer  

Personoplysninger bruges til håndtering, administration, vedligeholdelse og udvikling af kunderelationer og kommunikation mellem Swappie Oy og dennes kunder Hvis du kontakter os, bruger vi de oplysninger, du har givet os, til at besvare og løse eventuelle problemer samt at behandle din besked.

Markedsføringsformål

Hvis du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring, kan vi sende dig information om Swappie Oy’s aktiviteter og andet direkte markedsføringsmateriale.

Den registrerede har altid ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger personoplysninger til direkte markedsføring, markedsføringsresearch eller profilering ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er anført ovenfor, eller ved at bruge indstillingen Afmeld i forbindelse med direkte markedsføringsmeddelelser eller nyhedsbrevet.

7. Opbevaring af data

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt til det formål, oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

8. Overføring af personoplysninger udenfor for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Vi kan behandle personoplysninger i systemer, der overfører oplysninger uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis EU-kommissionen ikke anset destinationslandets databeskyttelsesniveau for tilstrækkeligt, sørger vi et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau for dine personoplysninger gennem vores kontraktmæssige praksis (dvs. EU-kommissionens standardbestemmelser om overførsel af personoplysninger til tredjelande) eller andre foranstaltninger.

9. Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive oplysninger til myndigheder, der regulerer virksomheden, såsom de regionale myndighedsorganer, skattemyndighederne, Ombudsmandens dataansvarlige eller enhver anden part, der er påkrævet ved lov, i det omfang der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Af juridiske årsager

Vi kan videregive personoplysninger til parter uden for DigiLean Nordic Oy-organisationen, hvis adgang til personoplysninger med rimelighed anses for nødvendige for (i) at overholde gældende love, forordninger eller en domstolsafgørelse; (II) at opdage, forhindre eller på anden måde imødegå bedrageri, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller tekniske problemer eller datasikkerhedsproblemer; eller (III) for at sikre trygheden og beskytte aktiverne i Swappie Oy eller dets kunder, eller af hensyn til almenhedens interesse i overensstemmelse med loven.

Godkendte serviceudbydere

Vi kan videregive personoplysninger til godkendte serviceudbydere, der leverer tjenester til os. Vores aftaler med vores serviceudbydere omfatter forpligtelser, hvorunder tjenesteudbyderne forpligter sig til at begrænse brugen af personoplysninger og til, som minimum, at overholde standarderne om databeskyttelse og datasikkerheden i denne fortrolighedspolitik.

Udtrykkeligt samtykke

Vi kan videregive personoplysninger til tredjeparter uden for Swappie Oy organisationen af andre årsager end dem, der tidligere er nævnt, når vi har den registreredes udtrykkelige samtykke. Den registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde et sådant samtykke.

10. Registreredes rettigheder

Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)

Den registrerede kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger om den pågældende selv, som Swappie Oy behandler. Du er velkommen til at kontakte os for at få oplysninger om, hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål oplysningerne bruges.

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

Hvis der behandles forkerte oplysninger om dig, kan du bede om, at vi retter eller fuldfører ukorrekte, unøjagtige ufuldstændige eller unødvendige personoplysninger, vi opbevarer. Du kan f.eks. opdatere dine kontaktoplysninger eller andre personoplysninger ved at kontakte os.

Retten til at få oplysninger rettet eller slettet (retten til at blive glemt)

Du kan bede om at få oplysningerne slettet. Vi udfører de handlinger, du har anmodet om, hvis vi ikke har en legitim årsag til ikke at slette oplysningerne.

Retten til at gøre indsigelse og ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger eller profilering, hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. Du har ret til at kræve, at behandling af dine personoplysninger bliver begrænset, bl.a. hvis dine personoplysninger er ukorrekte. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger under visse specifikke omstændigheder, på baggrund af specifikke personlige omstændigheder.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Den registrerede har ret til at modtage personoplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed.

Udøvelse af rettigheder

Hvis du vil udøve nogen af ovenstående rettigheder, beder vi dig sende et brev eller en e-mail til Swappie Oy, indeholdende følgende: navn, adresse, telefonnummer og en kopi af gyldig legitimation. For yderligere identitetsverifikation kan vi bede om flere oplysninger. Vi kan afslå anmodninger, hvis de er uberettigede og hvis de er tydeligt uberettigede.

11. Datasikkerhed

Vi har implementeret administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, vi indsamler og behandler. Vores sikkerhedsforanstaltninger er udviklet til at opretholde et passende niveau for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af oplysningerne.

Personoplysninger kan kun behandles af de personer, hvis arbejdsopgaver berettiger det. Brugen af personoplysninger er beskyttet af de relevante brugerspecifikke legitimationsoplysninger, adgangskoder og adgangsrettigheder.

12. Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at Swappie Oy’s behandling af personoplysninger ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.