Obchodní podmínky prodeje společnosti Swappie

Tyto podmínky platí při prodeji Vašeho telefonu společnosti Swappie na webových stránkách Swappie. Pokud nejste soukromá osoba, kontaktujte nás na [email protected].

Před prodejem telefonu společnosti Swappie si pozorně přečtěte tyto podmínky. Vyplněním prodejního formuláře a prodejem svého telefonu společnosti Swappie souhlasíte s dodržováním podmínek společnosti Swappie. Společnost Swappie může dle vlastního uvážení prodej přijmout nebo odmítnout.

 1. Definice

Swappie“ označuje skupinu společností Swappie Group.

Provozovny Swappie“ jsou příslušné provozovny Swappie, do kterých Vám Swappie dá pokyn k odeslání svého telefonu (v současné době se nachází v Helsinkách ve Finsku, v Tallinnu v Estonsku a v Lipsku v Německu).

Vy“ označuje prodejce telefonu.

Telefon“ označuje iPhone, který prodáváte společnosti Swappie.

Obchodní podmínky“ odkazují na Obchodní podmínky prodeje Swappie.

Platba“ odkazuje na platbu, kterou obdržíte od společnosti Swappie za telefon prodaný společnosti Swappie.

 „Den” označuje pracovní den. Víkendy a svátky se za pracovní dny nepovažují. 

Balík” znamená balík, který jste odeslali společnosti Swappie a který obsahuje telefon, který je společnosti Swappie prodáván.

Bankovní údaje“ znamenají bankovní údaje, které jste poskytli společnosti Swappie pro účely platby. „FMI“ označuje funkci Najít můj iPhone v telefonech iPhone.

IMEI“ označuje mezinárodní identitu mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity).

 1. Prodávající

Prodejem svého telefonu společnosti Swappie a souhlasem s obchodními podmínkami společnosti Swappie potvrzujete, že jste soukromá osoba se sídlem v oblasti EU, která je právně způsobilá uzavřít závaznou smlouvu.

Jste povinni uvést své celé kontaktní údaje, včetně svého jména, fakturační a doručovací adresy, platného telefonního čísla a e-mailové adresy. Společnost Swappie si vyhrazuje právo požadovat od Vás další informace týkající se plateb za prodej prostřednictvím naší bankovní služby. Tyto informace mohou zahrnovat Vaše datum narození, místo narození a národnost/občanství. Nesete výhradní odpovědnost za přesnost informací, které jste společnosti Swappie poskytli, a odpovídáte za veškeré náklady vzniklé v důsledku uvedení nesprávných kontaktních údajů nebo bankovních informací. 

Pokud neposkytnete požadované informace do 14 dnů, telefon Vám může být vrácen zpět a Vy budete zodpovědní za náklady na dopravu.

Prodejem svého telefonu společnosti Swappie potvrzujete, že jste vlastníkem telefonu, že jste telefon používali a že máte plné právo jej prodat a profitovat z něj.

Prodejem svého telefonu společnosti Swappie potvrzujete, že jste dosáhli požadovaného zákonného věku pro prodej a zisku z telefonu, který chcete společnosti Swappie prodat. Pokud nemáte požadovaný zákonný věk, máte souhlas rodičů nebo opatrovníků s prodejem Vašeho telefonu společnosti Swappie.

Prodejem svého telefonu společnosti Swappie udělujete společnosti Swappie plná práva k prozkoumání telefonu (telefonů), zda není poškozen nebo zda nějaké části nechybí. Tato kontrola může vyžadovat, aby společnost Swappie telefon fyzicky otevřela.

Údaje o zákaznících jsou uloženy v registru zákazníků společnosti Swappie a slouží k udržování a správě vztahů se zákazníky. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Swappie.

 1. Podmínky prodeje

Prodejní objednávky jsou platné po dobu maximálně 14 dnů od data podání. Po uplynutí této doby má společnost Swappie právo aktualizovat cenu pouze na základě vlastního uvážení.

Jakmile společnost Swappie obdrží váš telefon a zkontroluje jej, může cenovou nabídku aktualizovat na základě skutečného stavu telefonu tak, aby odrážel jeho hodnotu v době prohlídky. Společnost Swappie si vyžádá váš souhlas s konečnou cenovou nabídkou anebo si můžete zvolit, že chcete telefon bezplatně vrátit.

Společnost Swappie si vyhrazuje právo požádat o další podrobnosti týkající se vlastnictví telefonu a prokázání Vaší identity. Společnost Swappie si vyhrazuje právo transakci kdykoli odmítnout, zejména v případech, kdy zjistíme podezřelou aktivitu nebo podezření na podvod.

Balík zaslaný společnosti Swappie by měl obsahovat pouze jeden (1) telefon. Pokud prodáváte společnosti Swappie více telefonů, zabalte je do samostatných balíků. Balíky, které obsahují více než jeden (1) telefon, jsou považovány za nebezpečné zboží a přebíráte veškerá rizika a odpovědnost, pokud nesprávně společnosti Swappie odešlete více než jeden telefon.

Poté, co společnost Swappie obdrží vaší zásilku a vy přijmete konečnou cenovou nabídku, přechází vlastnictví telefonu okamžitě na společnost Swappie. Prodej můžete zrušit kdykoli v době před odesláním telefonu do společnosti Swappie.

Odpovědnost za každou prodejní objednávku a zásilku vytvořenou na webových stránkách společnosti Swappie s použitím štítku, který poskytla společnost Swappie, je ve Vaší odpovědnosti, dokud balík nebude doručen do provozovny společnosti Swappie. Jiného dopravce si můžete zvolit podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a náklady. 

Pokud využijete služeb jiného přepravce, musíte přesto do balíku přiložit přepravní štítek Swappie, protože tímto způsobem Váš telefon identifikujeme.

Upozorňujeme, že Swappie používá různé přepravní poskytovatele v závislosti na místě a pojistné smlouvy těchto přepravců se liší. Další informace o pojistných smlouvách naleznete na webových stránkách příslušného přepravce.

Je Vaší odpovědností postarat se o obsah balíku a jeho zabalení. Společnost Swappie nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud se balík během přepravy do provozovny společnosti Swappie ztratí nebo poškodí. S balíčkem nám neposílejte žádné další položky (např. originální Apple krabice, SIM karty, kabely, pouzdra atd.). Veškeré další položky budou automaticky likvidovány a nebudou Vám vráceny.

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s doručením balíku, může společnost Swappie zahájit vyšetřování Vaším jménem přímo u příslušné přepravní společnosti a poté Vám sdělí další informace.

Při vrácení balíku jste zodpovědní za náklady na dopravu, pokud se ukáže, že je telefon neoriginálním produktem Apple, že byl telefon dříve rozebrán a znovu sestaven z neoriginálních náhradních dílů Apple, pokud obsah balíku není telefonem, nebo z jiných důvodů uvedených v těchto podmínkách, které nám brání v zakoupení Vašeho telefonu, o kterých jste měli mít povědomí.

Společnost Swappie příležitostně přijímá nepoškozené modely neuvedené na seznamu. V těchto případech nás prosím kontaktujte vyplněním našeho kontaktního formuláře.

 1. Stav telefonu

Před prodejem telefonu společnosti Swappie telefon vymažte. Abyste telefon vymazali, přejděte do Nastavení > Obecné > Resetovat > Smazat veškerý obsah a nastavení. Upozorňujeme, že tím všechna data z telefonu vymažete. Všechny telefony prodané společnosti Swappie společnost Swappie nebo její partner vymaže, nicméně společnost Swappie nepřebírá odpovědnost za telefon(y), které jste nevymazali v souladu s výše uvedenými pokyny.

Společnost Swappie nevykupuje telefony, které jsou poškozené vodou, ohnuté, mají problémy, které naznačují poškození základní desky, mají vadnou funkci Touch ID, mají zapnutou funkci FMI (Find My iPhone), mají nefunkční Face ID nebo True Tone, mají neopravitelné praskliny v tlačítku Home, telefony, které mají problémy s připojením (WIFI, GPS, SIM nebo bluetooth) nebo telefony, které byly dříve rozebrány a znovu sestaveny s jinými než originálními díly Apple.

Poté, co jsme Vás kontaktovali, máte 14 dní na vypnutí FMI. Pokud od Vás neobdržíme odpověď a FMI nebude vypnuto do 30 dnů od prvního kontaktu ze strany společnosti Swappie, telefon bude recyklován.

Společnost Swappie nevykupuje kradené telefony. Legální stav telefonu ověříme v mezinárodně zpracované databázi CheckMEND.

Telefon musí být originální produkt od společnosti Apple.

Požadavky na téměř nový telefon

 • Všechny funkce téměř nového telefonu musí být plně funkční.
 • Tělo telefonu musí být neporušené a nesmí být prasklé, ani vykazovat žádné známky používání.
 • Všechny neporušené telefony musí splňovat následující kritéria:
  • Telefon se musí normálně zapínat a vypínat.
  • Telefon musí mít baterii.
  • Zadní a krycí sklo telefonu nesmí mít škrábance.
  • Obrazovka musí být neporušená a plně funkční a nesmí mít praskliny nebo viditelné škrábance, žádné světlé skvrny, tmavší oblasti nebo jiné barevné skvrny.
  • Sklo obrazovky, rám a senzor dotykové obrazovky jsou neporušené.
  • Telefon nesmí být ohnutý.
  • Telefon musí obsahovat všechny originální součásti.
  • Biometrický snímač telefonu (Touch ID / Face ID) musí fungovat.
  • Rámeček displeje musí odpovídat originálu, například model určité barvy musí mít displej odpovídající této barvě.
  • Telefon nesmí být poškozen vodou nebo ohněm.

Pokud není splněný jeden nebo více z těchto požadavků, může být aktualizovaná cenová nabídka oproti původní cenové nabídce nižší.

Definice rozbitého telefonu

Sklo obrazovky a/nebo dotyková obrazovka je rozbitá nebo jsou na displeji tzv. mrtvé pixely. Kromě toho může telefon mít také některé další poruchy z následujícího seznamu:

 • Vadná baterie (telefon se nezapne ani nerestartuje).
 • Obrazovka telefonu je uvolněná.
 • Z reproduktorů nebo při připojení konektoru AUX k telefonu nevychází žádný zvuk.
 • Jeden nebo více mikrofonů nefunguje.
 • Tlačítko hlasitosti, ztlumení nebo napájení nefunguje nebo funguje špatně.
 • Přední nebo zadní fotoaparát nefunguje nebo funguje špatně (problémy se zaostřením, třesení nebo viditelné tmavé skvrny na zadním objektivu).
 • Objektiv zadního nebo předního fotoaparátu je poškozený.
 • Blesk fotoaparátu nefunguje.
 • Senzor přiblížení nefunguje.
 • Zadní sklo a/nebo rám je prasklý nebo oddělený.
 • Nabíjecí port je vadný (telefon se nenabíjí nebo port je uvolněný / zdeformovaný).
 • Vibrace nefungují.
 • Telefon má chybějící části.
 • Funkce Force Touch nefunguje.
 • Telefon je schopen nabíjet, ale nepřipojuje se k počítači (porucha „Žádná data”).
 • Bezdrátové nabíjení nefunguje.
 • NFC (Near-field Communication) čip nefunguje.

Poznámka! I když je telefon zcela rozbitý, může mít stále prodejní hodnotu, pokud je základní deska nepoškozena.

Definice recyklovatelného telefonu

Obecně bude telefon, který nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií stavu, spadat do kategorie recyklovatelných telefonů. Přesněji řečeno, pokud telefon vykazuje jednu nebo více z následujících závad, bude automaticky klasifikován jako recyklovatelný:

 • Telefon nemůže uskutečnit hovor.
 • Telefon vykazuje problémy, které naznačují poškození základní desky:
  • Telefon nezaznamenává zvukové soubory v žádném formátu.
  • Zpráva “Žádná služba” na indikátoru mobilního připojení se zobrazuje trvale nebo se zařízení neaktivuje.
  • Telefon má nefunkční GPS / kompas („Gyro“).
  • Na obrazovce „Hello“ se zobrazuje chyba softwaru (iTunes se nepřipojí k telefonu ani neobnoví tovární nastavení).
  • Z reproduktorů nevychází žádný zvuk, ani když je k telefonu připojena zástrčka AUX, jeden nebo více mikrofonů nefunguje kvůli problému s Audio IC.
 • Telefon se nepřipojuje k síti (WiFi).
 • Pokud je u modelů iPhone XR, XS a výše vyměněna baterie třetí stranou a/nebo se zobrazí „Důležitá zpráva o baterii“.
 • U modelů iPhone 11 a výše, pokud náhradní obrazovka telefonu nesplňuje standardy společnosti Swappie nebo obrazovka není originální a zobrazuje „Důležitá zpráva o displeji“.
 • U iPhonu 12 a výše, pokud fotoaparát není původní.
 • Telefon je ohnutý.
 • Telefon je poškozen vodou.
 • Tlačítko Domů je prasklé nebo nefunguje nebo funguje špatně.
 • Telefon má nefunkční Touch ID nebo Face ID.
 • Bluetooth nefunguje.
 • U modelu iPhonu 8 a výše, pokud má telefon nefunkční funkci True Tone.
 • Telefon nerozpozná SIM karty.
 • Telefon je blokovaný operátorem. Telefony blokované na operátora společnost Swappie nemůže odkoupit. Společnost Swappie může nabídnout 5 € za jejich recyklaci. Společnost Swappie nemůže jednat Vaším jménem a kontaktovat operátora s požadavkem na odblokování telefonu z důvodu souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů) společnosti Swappie.
 • Telefon je model iPhone 7 A1660.
 1. Telefony, které nejsou způsobilé k prodeji

Pro modely iPhone 6s Plus, SE (2016), 6s a starší společnost Swappie nenabízí žádnou kompenzaci, a to bez ohledu na stav telefonu. Swappie také nekupuje telefony na černé listině nebo MDM uzamčené.

Telefony na černé listině

Pokud se zjistí, že telefon má záznam, který naznačuje, že byl ztracen nebo odcizen, nebo se společnost Swappie dozví o jakýchkoli dalších problémech souvisejících s jeho vlastnictvím (např. jeho přítomnost na černé listině), společnost Swappie Vás upozorní e-mailem a dá telefon do karantény na počáteční období 14 dnů (dále jen „karanténní období“). Společnost Swappie zadrží platbu za telefon, dokud se telefon v záznamech databáze CheckMEND zobrazuje jako odcizený nebo ztracený.

Za takových okolností musíte během karanténního období kontaktovat prodejce, prodejnu, poskytovatele služeb nebo třetí stranu, která Vám telefon prodala, abyste prokázali, že jste právoplatným vlastníkem telefonu, zajistit smazání záznamů o ztrátě nebo odcizení týkající se tohoto telefonu a vyřešit veškeré další problémy související s jeho vlastnictvím.

Pokud bude telefon během karanténního období odstraněn z databáze CheckMEND a vyřeší se jakékoli další problémy související s vlastnictvím, Váš prodej zpracujeme a uhradíme standardním způsobem..

Pokud však telefon nebude v databázi CheckMEND do 30 dnů odstraněn, společnost Swappie telefon recykluje a uzavřením této smlouvy s touto akcí výslovně souhlasíte. Pokud se k těmto krokům přikročí, neobdržíte žádnou platbu.

Za žádných okolností nemůže společnost Swappie platit za telefon, který je ztracen, odcizen nebo zaznamenán jako takový, pokud není písemně schválen společností CheckMEND a Vy souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré náklady na vrácení.

Pokud jste obdrželi platbu od společnosti Swappie za telefon a společnost Swappie se následně dozví o problému s jeho vlastnictvím, souhlasíte s tím, že okamžitě vrátíte společnosti Swappie plnou částku, a to do 3 pracovních dnů od písemné žádosti společnosti Swappie, za jakoukoli takovou platbu v průběhu vyšetřování vlastnictví telefonu společností Swappie nebo jakýmkoli orgánem činným v trestním řízení.

Pokud se společnost Swappie kdykoli dozví o jakýchkoli problémech s vlastnictvím telefonu, souhlasíte s tím, že budete se společností Swappie plně spolupracovat s cílem vyřešit tento problém. To může, ale nemusí vyžadovat kontakt s policií a/nebo jinými orgány činnými v trestním řízení.

Pokud telefon, který jste prodali společnosti Swappie, získá po provedení platby status na černé listině, vyhrazuje si společnost Swappie právo Vás kontaktovat a požádat o vrácení platby.

Jste zodpovědní za kontrolu, zda není telefon na černé listině a za vrácení plné ceny společnosti Swappie, pokud odstranění z černé listiny není možné. Poté, co společnost Swappie obdrží vrácení platby, bude Vám telefon odeslán zpět.

Telefony uzamčené softwarem MDM (Mobile Device Management)

Telefony zablokované softwarem MDM odkazují na stav mobilního zařízení, které je ve firemním vlastnictví a je monitorované a spravované firemním bezpečnostním softwarem, obvykle obchodní společností nebo korporací. Zařízení blokovaná softwarem MDM nemůže společnost Swappie za žádných okolností zakoupit, protože nevlastníte práva na prodej nebo zisk ze zařízení. Zařízení zašleme přímo zpět Vám na náklady společnosti Swappie. Pokud by však existovaly důvodné pochybnosti, že jste při odesílání objednávky věděli o stavu telefonu, vyhrazuje si společnost Swappie právo účtovat Vám náklady na doručení.

 1. Platba

Cena vyplacená za telefon se odvíjí od modelu, paměti a stavu telefonu. Všechny telefony testujeme špičkovým softwarem.

Společnost Swappie zaplatí odhadovanou cenu, pokud je telefon ve stavu, který jste uvedli. Platba může být také nižší, pokud je telefon v horším stavu, než jste uvedli. V druhém případě Vám Swappie pošle potvrzovací e-mail, který musíte schválit, aby platba mohla být zpracována. V opačném případě můžete požádat o bezplatné zaslání telefonu zpět.

Pokud se domníváte, že telefon, který Vám byl vrácen, není z nějakého důvodu ve stejném stavu, v jakém byl, když jste nám jej původně odeslali, obraťte se na náš zákaznický servis pro prověření do 72 hodin od vrácení telefonu.

K odeslání odpovědi na potvrzovací e-mail společnosti Swappie máte 14 kalendářních dnů. Po uplynutí této doby budou vlastnická práva k telefonu automaticky převedena na společnost Swappie. Pokud si balík po odeslání zpět k Vám nevyzvednete a vrátí se do provozovny společnosti Swappie, zodpovídáte za úhradu přepravních nákladů, pokud požádáte o opětovné zaslání balíku zpět k Vám.

Jakmile přijmete konečnou cenovou nabídku, vzdáváte se svých práv na uplatnění jakýchkoli nároků týkajících se vlastnictví telefonu. Telefon nebude možné vrátit a cena bude konečná. Pamatujte, že nesete výhradní odpovědnost za chyby v bankovních údajích, které jste poskytli společnosti Swappie.

Přijetím výše uvedeného ustanovení si společnost Swappie vyhrazuje právo účtovat jakékoli bankovní poplatky za prošetření, pokud požádáte o další ověření transakcí provedených na Váš účet. Poplatky musí být převedeny na bankovní účet společnosti Swappie před tím, než společnost Swappie zahájí jakékoli vyšetřovací postupy.

Aby mohla společnost Swappie provést platbu ve slíbeném časovém rámci, musíte vyplnit všechny požadované údaje v online prodejním formuláři. Cílem společnosti Swappie je zpracovat platbu v dalších pracovních dnech poté, co telefon dorazí do provozovny společnosti Swappie. Proces kontroly společnosti Swappie však mohou ovlivnit neočekávané okolnosti, které mohou proces o několik dní prodloužit.

Jakmile je platba zpracována, prodávající se vzdává svých práv k vymáhání jakýchkoli nároků týkajících se vlastnictví telefonu. 

Jakékoli refundace nebo další kompenzace je třeba řešit kontaktováním zákaznického servisu společnosti Swappie. Upozorňujeme, že společnost Swappie má právo odmítnout dodatečné finanční náhrady nebo nároky na odškodnění.

O jakýchkoli nesrovnalostech týkajících se platby musíte neprodleně informovat zákaznický servis společnosti Swappie. Pokud Vám společnost Swappie omylem zaplatí více, než bylo dohodnuto, musíte do 7 dnů od provedení platby vrátit rozdíl oproti původní částce. Společnost Swappie má právo požadovat přeplatky a v případě, že to situace vyžaduje, podniknout další právní kroky, pokud by částka nebyla v dohodnutém časovém rámci převedena zpět na účet společnosti Swappie.

 1. Omezení odpovědnosti

Nic v těchto Podmínkách nevyloučí ani neomezí odpovědnost společnosti Swappie z hlediska jakékoli záležitosti, u které by bylo nezákonné, kdybychom naši odpovědnost omezili nebo vyloučili.

Společnost Swappie není odpovědná za žádné nepřímé náklady, které jsou průvodním jevem hlavní ztráty nebo poškození, například ztrátu zisku nebo ztrátu příležitosti, ani za nedodání produktů nebo neplnění našich jiných závazků podle těchto podmínek, kde je toto neplnění důsledkem události, kterou nemůžeme přiměřeně ovlivnit, kam patří mimo jiného požár, povodeň, bouře, povstání, občanské nepokoje, válka, jaderná nehoda, teroristická činnost, stávky, epidemie nebo karanténa. Maximální odpovědnost společnosti Swappie vůči Vám za jakoukoli ztrátu nebo poškození vzniklé
v souvislosti se službou bude omezena celkovou cenu telefonu nebo Vaší objednávky.

Odpovědnost za výrobek za jeho vady je omezena na možné vrácení hodnoty produktu na základě jeho stavu v době, kdy jej společnost Swappie obdrží.

 1. Změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky čas od času změnit bez předchozího upozornění .

 1. Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto podmínky se řídí právním řádem Finska. V případě stížností kontaktujte Swappie na [email protected] nebo +420 228 889 365. Platí místní poplatky. V případě volání z jiné země jsou účtovány mezinárodní poplatky.

 1. Kontaktní údaje Swappie Oy

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki, Finland

IČ: 2692328-4

E-mail: [email protected]

Telefon: +420 228 889 365

Swappie Gmbh

Polyphonstraße 2, 04159 Lipsko IČ: HRB 40363

Email: [email protected]
tel.: +420 228 889 365

Máte právo kdykoli kontaktovat společnost Swappie v případě jakýchkoli problémů týkajících
se dohody mezi Vámi a společností Swappie. Pokud nemůžete stáhnout přepravní štítek nebo
pokud narazíte na jakékoli jiné problémy, kontaktujte náš zákaznický servis na [email protected]
nebo +420 228 889 365. Platí místní poplatky. V případě volání z jiné země jsou účtovány mezinárodní poplatky.