Swappie obchodní podmínky pro firmy

Swappie obchodní podmínky pro firmy

Tyto podmínky se vztahují na všechny objednávky firemních zákazníků u společnosti Swappie na adrese https://business.swappie.com/cz. Pokud nejste firemní zákazník, přejděte prosím na stránku https://swappie.com/cz, která je určena spotřebitelským zákazníkům.

Podáním objednávky souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Před zadáním objednávky se ujistěte, že jste si tyto podmínky přečetli a porozuměli jim. Tato stránka je určena pro objednávky maximálně 10 zařízení. Pokud si přejete objednat více než 10 zařízení, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

 1. Definice

Swappie“ označuje společnost Swappie Oy (IČ 2692328-4, adresa Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Finland), finský subjekt.
Podmínky“ označují tyto obchodní podmínky.
Záruka Swappie Warranty“ označuje komerční záruku, kterou společnost Swappie poskytuje ke svým telefonům.
Den“ označuje pracovní den. Víkendy a státní svátky se za pracovní dny nepovažují.
FMI“ označuje funkci Najít iPhone v telefonech Apple iPhone.
IMEI“ označuje mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity).

 1. Zákazník

Zadáním objednávky na webových stránkách společnosti Swappie souhlasíte s těmito podmínkami. Při zadávání objednávky jste povinni uvést své úplné kontaktní údaje, včetně názvu společnosti, IČO, DIČ, jména osoby objednávající výrobky, fakturační a dodací adresy, aktivního telefonního čísla a e-mailové adresy. Nesete výhradní odpovědnost za správnost údajů, které společnosti Swappie poskytnete, a odpovídáte za veškeré náklady způsobené uvedením nesprávných kontaktních údajů.

Podáním objednávky jako firemní zákazník potvrzujete, že máte právo podat objednávku jménem společnosti a jste vázáni těmito podmínkami. Výrobky musíte zakoupit pro vlastní potřebu jako firemní zákazník a nikoli za účelem dalšího prodeje výrobků jiným firmám nebo spotřebitelům.

Údaje o zákaznících jsou uloženy v registru zákazníků společnosti Swappie a slouží k udržování a správě vztahů se zákazníky. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Swappie, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Swappie.

 1. Produkty

Společnost Swappie prodává použité a repasované mobilní telefony. Mobilní telefony kontrolují a repasují před uvedením do prodeje odborníci společnosti Swappie. Společnost Swappie třídí mobilní telefony na základě jejich estetického stavu. Při objednávání si zvolíte požadovaný model, barvu, kapacitu paměti a kategorii stavu mobilního telefonu, který chcete zakoupit. Mobilní telefony jsou použité a byly repasovány, tudíž společnost Swappie nemůže zaručit zachování původního stupně odolnosti proti vodě, stříkající vodě a prachu (certifikace IP67 nebo IP68).

Společnost Swappie také prodává příslušenství mobilních telefonů, jako jsou temperovaná skla nebo pouzdra. 

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom přesně vysvětlili atributy našich produktů, včetně jejich stavu a barev.

 1. Ceny

Inzerované ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) a příslušná DPH bude připočtena v procesu objednávky, pokud se na ni vztahuje. Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení. Náklady na doručení jsou vám jasně sděleny před odesláním objednávky a závisí na použitém způsobu doručení.

Společnost Swappie si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě jasné a závažné chyby v ceně. To se týká případné chyby cenotvorby, kdy se cena produktu tak výrazně a jasně liší od normální cenové hladiny produktu, že se má za to, že průměrný spotřebitel příslušnou chybu chápe. 

 1. Platba

Společnost Swappie přijímá následující platební metody:

Platební karty (kreditní, debetní)

Pro nákupy prováděné prostřednictvím jejich služeb platí obchodní podmínky každého z těchto poskytovatelů plateb.  Společnost Swappie si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit libovolnou objednávku. Dále, v případě problémů s platbou na Vaší straně, si společnost Swappie vyhrazuje právo anulovat prodej a požadovat okamžité vrácení produktů.

 1. Doručení

Aktuální seznam způsobů dopravy naleznete na webových stránkách společnosti Swappie. Je Vaší povinností poskytnout při objednávání společnosti Swappie a poskytovateli přepravy správné informace pro úspěšné doručení, jako jsou Vaše adresa a telefonní číslo ve správném formátu. 

Doba zpracování objednávky je v průměru 0–1 pracovní den po odeslání automatického potvrzení objednávky. Doba dopravy je obvykle 1–5 pracovních dnů. Víkendy a státní svátky se za pracovní dny nepovažují.

Dodací lhůty jsou přibližné a závisí na poskytovateli logistiky. Cílem společnosti Swappie je zpracovat, pokud je to možné, všechny objednávky ve výše uvedeném rámci. Společnost Swappie však nenese odpovědnost za žádné zpoždění v doručení, které nemůže přiměřeně ovlivnit, například v důsledku nesprávných informací, které poskytnete při objednávání, stávek, povětrnostních podmínek, epidemií, karantény nebo nedostatku paliv, energie nebo pracovních sil pro přepravu.

V případě, že obdržíte nesprávný nebo poškozený produkt, musíte o této chybě informovat společnost Swappie do 72 hodin od obdržení produktů. Společnost Swappie si vyhrazuje právo požadovat dodatečnou platbu při vracení nesprávných nebo poškozených produktů.

 1. Vrácení

Ze zákona máte právo na vrácení zboží do 14 dnů. Společnost Swappie zaručuje vrácení peněz za vrácené produkty v plné výši, pokud budou všechny produkty vráceny ve stejném stavu, v jakém byly, když jste je převzali. Pokud budou produkty jakýmkoli způsobem poškozené, společnost Swappie Vám buď produkty vrátí, nebo u nich nabídne placenou opravu. 

Společnost Swappie vrátí peníze stejnou platební metodou použitou k úhradě, a to co nejdříve, nejpozději do 5 dnů od obdržení Vašich produktů. V některých případech, například během státních svátků nebo z jiných důvodů, může proces vracení peněz trvat déle. Pokud nebude společnost Swappie moci vrátit peníze stejnou platební metodou, která byla použita při úhradě, bude vrácení peněz provedeno alternativní metodou, která pro Vás bude přijatelná.

Než produkty odešlete do společnosti Swappie, jste povinni je pečlivě zabalit tak, aby byly chráněné. Produkty nám musí být zaslány na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby. Za produkty nesete odpovědnost až do jejich doručení do společnosti Swappie.

Při vracení Vašich produktů prosím kontaktujte zákaznický servis. Jste povinni se ujistit, že jste na telefonu, který vracíte společnosti Swappie, deaktivovali funkci Najít iPhone (FMI). Pokud bude po obdržení telefonu ve společnosti Swappie funkce FMI zapnutá, vyhrazuje si společnost Swappie právo účtovat Vám dodatečné dodací poplatky nebo servisní náklady. Dále může kvůli zapnuté funkci FMI dojít ke zpoždění při vracení peněz.

 1. Záruka Swappie Warranty™

Společnost Swappie poskytuje na všechny telefony 12-měsíční záruku Swappie Warranty™. Všechny zjištěné závady, na které se záruka Swappie Warranty™ vztahuje, budou společností Swappie opraveny. Tyto záruční podmínky samostatně uvádějí případy, u kterých záruka Swappie Warranty™ neplatí, a ty části telefonu, na které se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.

Doba platnosti záruky Swappie Warranty™ je 12 měsíců od data nákupu. Máte povinnost seznámit se s těmito záručními podmínkami k telefonu, než začnete telefon používat.

Pokud zjistíme, že jste závadu telefonu způsobili Vy, společnost Swappie za ni neponese odpovědnost. K těmto případům patří například způsobení fyzického poškození telefonu, používání telefonu v rozporu s návodem nebo jiné nedbalostní jednání. Zvlášť upozorňujeme na následující:

 • Na baterii telefonu se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na normální opotřebení telefonu se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na rozbití nebo prasknutí obrazovky se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na závady softwaru se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na odstranění virů nebo jiného malwaru z telefonu se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na poškození telefonu zaviněné nedodržování návodu nebo související s nevhodným nebo neobvyklým používáním telefonu se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje. 
 • V případě fyzického otevření telefonu pozbude záruka Swappie Warranty™ platnosti.
 • Na poškození telefonu během přepravy v důsledku Vaší nedbalosti se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje. Odpovídáte za řádné zabalení telefonu pro přepravu.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbude platnosti, pokud došlo k odstranění nebo jinému narušení čitelnosti výrobního čísla telefonu nebo IMEI.
 • Na jiné nepřímé nebo čistě finanční škody způsobené rozbitím telefonu, jako je zničení nebo poškození datových souborů, se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbude platnosti, pokud dojde k poškození skla / tlačítka Domů / fotoaparátu / dalších funkcí v důsledku nesprávného nebo neobvyklého použití, jako je například upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbývá platnosti, pokud opravu telefonu zakoupeného od společnosti Swappie prováděl samotný zákazník nebo třetí strana bez písemného souhlasu společnosti Swappie.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbývá platnosti, pokud je telefon ohnutý, byl poškozen vodou nebo pokud jsou některé jeho funkce poškozené v důsledku nesprávného použití, jako je upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.

Swappie Warranty™ se nevztahuje na náhradní zařízení.

Swappie si vyhrazuje právo účtovat 25 € za náklady na doručení v případech, kdy jste si byli nebo měli být vědomi, že je záruka zrušena nebo že je zapnuto vyhledávání Find My iPhone. Kromě toho si společnost Swappie vyhrazuje právo vyžádat si fotografie telefonu před jeho odesláním do záruční opravy.

Proces opravy

Při zasílání telefonu na záruční opravu, kontaktujte prosím Swappie zákaznický servis. 

Než telefon odešlete na opravu, jste povinni provést zálohování souborů v telefonu. Než telefon odešlete do společnosti Swappie, jste povinni ho pečlivě zabalit tak, aby byl chráněný. Telefon nám bude zaslán na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby. Za telefon nesete odpovědnost až do jeho doručení do společnosti Swappie. Je-li telefon dodán a vrácen tak, že je označen jako křehké zboží, což znamená, že manipulace s telefonem vyžaduje zvláštní opatření, jste povinni uhradit vzniklé dodací náklady.

Jste povinni se ujistit, že jste na telefonu, který vracíte společnosti Swappie, deaktivovali funkci Najít iPhone (FMI). Společnost Swappie nebude schopna telefon opravit ani za něj nabídnout náhradní zařízení, dokud nebude funkce FMI deaktivována.

Zjištěná závada bude opravena v naší opravně. Pokud je dostupnost náhradních dílů špatná, díly jsou nepřiměřeně drahé nebo se u telefonu jinak ukáže, že se nevyplatí jej opravovat, bude příslušný telefon nahrazen jiným kusem stejného modelu a ve stejném stavu. Estetický stav náhradního telefonu bude odrážet estetický stav telefonu, který jste zaslali do společnosti Swappie na záruční opravu. Záruční opravy Swappie trvají v průměru pouze 7 pracovních dnů, počítáno od data, kdy telefon dorazí do našich zařízení. V některých případech, například během státních svátků nebo z jiných důvodů, může proces opravy trvat déle. Aby bylo možné telefon opravit v přiměřené lhůtě, musí být rovněž zohledněna kvalita telefonu, dostupnost náhradních dílů, kvalita a rozsah závady nebo jiné zvláštní technické vlastnosti. Společnost Swappie se může dohodnout na snížení ceny nebo vrácení peněz, pokud se oprava závady nevyplatí, závada je minimální nebo telefon nelze opravit.

Společnost Swappie nabízí placené opravy v případech, kdy záruka Swappie Warranty™ vypršela nebo byla zrušena. V těchto případech společnost Swappie nabídne bezplatnou diagnostiku závady a odhad nákladů na opravu.

 1. Omezení odpovědnosti

Produkty se prodávají tak, jak jsou. Společnost Swappie není odpovědná za žádné nepřímé náklady, které jsou průvodním jevem hlavní ztráty nebo poškození, například ztrátu zisku nebo ztrátu příležitosti, ani za nedodání produktů nebo neplnění našich jiných závazků podle těchto Podmínek, kde je toto neplnění důsledkem události, kterou nemůžeme přiměřeně ovlivnit, kam patří mimo jiného požár, povodeň, bouře, povstání, občanské nepokoje, válka, jaderná nehoda, teroristická činnost, stávky, epidemie nebo karanténa.

Maximální odpovědnost společnosti Swappie vůči vám za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v souvislosti s vaší objednávkou je omezena na celkovou cenu vaší objednávky. Odpovědnost za vady výrobku je omezena na případné vrácení kupní ceny výrobku po odečtení obdržených výhod. Společnost Swappie neposkytuje originály dokladů o koupi od původního majitele telefonu a není za to odpovědná.

Některé funkce nebo služby dostupné u telefonu prodávaných společností Swappie mohou vyžadovat otevření uživatelského účtu Apple (včetně nastavení Apple ID a hesla uživatele). Nesete odpovědnost za veškerou aktivitu, ke které dojde na Vašem účtu, a za zabezpečení informací o Vašem účtu, včetně hesla. Bez povolení a souhlasu majitele účtu máte zakázáno používat Apple ID, heslo nebo účet někoho jiného. Společnost Swappie nemůže přijmout a neponese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která je způsobena zanedbáním těchto povinností. Společnost Swappie neodpovídá za zapomenutá Apple ID nebo hesla. V případech, kdy společnost Swappie kvůli zapomenutému Apple ID nebo heslu nemůže získat přístup k telefonu kvůli opravě nebo Vám vrátit peníze, Vám bude telefon vrácen.

 1. Změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo čas od času bez předchozího upozornění změnit tyto Podmínky. Pro Vaši objednávku bude platit verze Podmínek, která byla na webových stránkách společnosti Swappie v době objednávky..

 1. Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné v jakémkoli rozsahu podle platných právních předpisů, je takové ustanovení plně oddělitelné. Zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti a nebudou ukončena.

 1. Úplná dohoda

Tyto podmínky představují úplné ujednání a dohodu mezi vámi a společností Swappie ohledně předmětu, na který se vztahují, a nahrazují všechna předchozí jednání, ujednání a dohody, ať už písemné nebo ústní, týkající se předmětu, na který se vztahují.

 1. Platné právo a řešení sporů

Tyto podmínky se řídí finským právem bez ohledu na ustanovení o volbě práva. V případě stížnosti je třeba kontaktovat společnost Swappie na adrese [email protected]. Pokud zákazník nebude spokojen s vyřešením své stížnosti společností Swappie, bude věc postoupena okresnímu soudu v Helsinkách ve Finsku.

 1. Kontaktní údaje

Swappie Oy
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki, Finland
Business ID: 2692328-4
Email: [email protected]