Swappie Podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky zákazníků-spotřebitelů u společnosti Swappie Oy na webových stránkách Swappie. Pokud nejste zákazník-spotřebitel, kontaktujte nás na [email protected].

Zadáním objednávky souhlasíte, že budete vázáni těmito obchodními podmínkami. Nezapomeňte si tyto obchodní podmínky pozorně pročíst, než si objednáte produkty nebo služby.

Obchodní podmínky platné při prodeji telefonu společnosti Swappie najdete zde.

Prosím, vezměte na vědomí, že Swappie není zástupcem společnosti Apple, ani autorizovaným poskytovatelem služeb Apple. 

 1. Definice 

Swappie“ označuje společnost Swappie Oy (IČ 2692328-4, adresa Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Finland), finský subjekt.
Vy“ označuje zákazníka objednávajícího na webových stránkách Swappie.
Podmínky“ označují tyto obchodní podmínky.
Záruka Swappie Warranty“ označuje komerční záruku, kterou společnost Swappie poskytuje ke svým telefonům.
Den“ označuje pracovní den. Víkendy a státní svátky se za pracovní dny nepovažují.
FMI“ označuje funkci Najít iPhone v telefonech Apple iPhone.
IMEI“ označuje mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity).

 1. Zákazník

Objednávkou na webových stránkách společnosti Swappie souhlasíte, že budete vázáni těmito Podmínkami. Při objednávání jste povinni uvést své úplné kontaktní údaje, včetně Vašeho jména, fakturační a doručovací adresy, aktivního telefonního čísla a e-mailové adresy. Nesete výhradní odpovědnost za přesnost informací, které poskytnete společnosti Swappie, a odpovídáte za veškeré náklady vzniklé v důsledku uvedení nesprávných kontaktních údajů.

Objednávkou na webových stránkách společnosti Swappie potvrzujete, že máte požadovaný zákonný věk a můžete být vázáni těmito Podmínkami a objednávat na webových stránkách společnosti Swappie. 

Údaje o zákaznících jsou uloženy v registru zákazníků společnosti Swappie a slouží k udržování a správě vztahů se zákazníky. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Swappie, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Swappie.

 1. Produkty

Společnost Swappie prodává použité a repasované mobilní telefony. Mobilní telefony kontrolují a repasují před uvedením do prodeje odborníci společnosti Swappie. Společnost Swappie třídí mobilní telefony na základě jejich estetického stavu. Při objednávání si zvolíte požadovaný model, barvu, kapacitu paměti a kategorii stavu mobilního telefonu, který chcete zakoupit. Mobilní telefony jsou použité a byly repasovány, tudíž společnost Swappie nemůže zaručit zachování původního stupně odolnosti proti vodě, stříkající vodě a prachu (certifikace IP67 nebo IP68).

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom přesně vysvětlili atributy našich produktů, včetně jejich stavu a barev.

Při opravách a výměnách jsou používány vysoce kvalitní díly, a to včetně dílů třetích stran. Pro více informací o vašem zařízení kontaktujte náš zákaznický servis. Veškeré opravy jsou prováděny za účelem renovace telefonu tak, se telefon co nejvíce přiblížil novému telefonu.

Pokud jste zakoupili iPhone XR, XS nebo novější, může se na vašem zámku obrazovky, v upozornění nebo v nastavení zobrazit “Důležitá zpráva” nebo varování “Neznámé díly”. Tyto zprávy se mohou objevit, když Swappie provedlo opravy vašeho zařízení a některé komponenty musely být nahrazeny. Pro více informací navštivte naše Centrum nápovědy.

 1. Ceny

Ceny produktů zahrnují v příslušných případech daň z přidané hodnoty (DPH). Použité mobilní telefony jsou často předmětem režimu zdanění ziskové přirážky.

Ceny produktů nezahrnují dodací poplatky. Dodací náklady jsou jasně uvedeny před objednáním a závisí na použitém způsobu doručení. 

Společnost Swappie si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě jasné a závažné chyby v ceně. To se týká případné chyby cenotvorby, kdy se cena produktu tak výrazně a jasně liší od normální cenové hladiny produktu, že se má za to, že průměrný spotřebitel příslušnou chybu chápe. 

 1. Platba

Společnost Swappie přijímá následující platební metody:

 • Adyen – Platební karty (kreditní, debetní)
 • Apple Pay
 • PayPal

Pro nákupy prováděné prostřednictvím jejich služeb platí obchodní podmínky každého z těchto poskytovatelů plateb.  Společnost Swappie si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit libovolnou objednávku. Dále, v případě problémů s platbou na Vaší straně, si společnost Swappie vyhrazuje právo anulovat prodej a požadovat okamžité vrácení produktů.

 1. Doručení

Aktuální seznam způsobů dopravy naleznete na webových stránkách společnosti Swappie. Je Vaší povinností poskytnout při objednávání společnosti Swappie a poskytovateli přepravy správné informace pro úspěšné doručení, jako jsou Vaše adresa a telefonní číslo ve správném formátu. 

Doba zpracování objednávky je v průměru 0–1 pracovní den po odeslání automatického potvrzení objednávky. Doba dopravy je obvykle 1–5 pracovních dnů. U doručení prostřednictvím sítě míst UPS Access Point je doba dopravy obvykle 4–7 pracovních dnů. Víkendy a státní svátky se za pracovní dny nepovažují.

Dodací lhůty jsou přibližné a závisí na poskytovateli logistiky. Cílem společnosti Swappie je zpracovat, pokud je to možné, všechny objednávky ve výše uvedeném rámci. Společnost Swappie však nenese odpovědnost za žádné zpoždění v doručení, které nemůže přiměřeně ovlivnit, například v důsledku nesprávných informací, které poskytnete při objednávání, stávek, povětrnostních podmínek, epidemií, karantény nebo nedostatku paliv, energie nebo pracovních sil pro přepravu.

V případě, že obdržíte nesprávný nebo poškozený produkt, musíte o této chybě informovat společnost Swappie do 72 hodin od obdržení produktů. Společnost Swappie si vyhrazuje právo požadovat dodatečnou platbu při vracení nesprávných nebo poškozených produktů.

 1. Vrácení zboží

Ze zákona máte právo na vrácení zboží do 14 dnů. Společnost Swappie zaručuje vrácení peněz za vrácené produkty v plné výši, pokud budou všechny produkty vráceny ve stejném stavu, v jakém byly, když jste je převzali. Pokud budou produkty jakýmkoli způsobem poškozené, společnost Swappie Vám buď produkty vrátí, nebo u nich nabídne placenou opravu. 

Společnost Swappie vrátí peníze stejnou platební metodou použitou k úhradě, a to co nejdříve, nejpozději do 5 dnů od obdržení Vašich produktů. V některých případech, například během státních svátků nebo z jiných důvodů, může proces vracení peněz trvat déle. Pokud nebude společnost Swappie moci vrátit peníze stejnou platební metodou, která byla použita při úhradě, bude vrácení peněz provedeno alternativní metodou, která pro Vás bude přijatelná.

Než produkty odešlete do společnosti Swappie, jste povinni je pečlivě zabalit tak, aby byly chráněné. Produkty nám musí být zaslány na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby. Za produkty nesete odpovědnost až do jejich doručení do společnosti Swappie. Pokud nám vracíte produkty z jiné země mimo EU, jste povinni uhradit celkové náklady na přepravu včetně případných celních poplatků.

Pokud je funkce Najít můj iPhone v době přijetí telefonu společností Swappie zapnutá, může se vrácení platby zpozdit. Kromě toho si společnost Swappie vyhrazuje právo účtovat vám dodatečné náklady na doručení a/nebo servis. Společnost Swappie si vyhrazuje právo vrátit Vám telefon, pokud funkci Najít můj iPhone do jednoho (1) měsíce poté, co Vás společnost Swappie kontaktovala, nevypnete. V takovém případě vám společnost Swappie zašle zařízení zpět a platbu vám za něj nevyplatí. Pokud si telefon nevyzvednete, nepřebíráme za zařízení žádnou další odpovědnost a zařízení bude zlikvidováno.

 1. Odpovědnost za vady

Na zakoupené zboží máte zákonnou záruku 1 rok od data dodání produktu. V případě, že u produktů objevíte závady, které existovaly v době, kdy jste produkty obdrželi, a nejsou důsledkem špatného zacházení s produkty, musíte o nich společnost Swappie informovat co nejdříve po jejich odhalení. K informování společnosti Swappie můžete použít kontaktní formulář v našem Centru nápovědy, telefon nebo chat na webových stránkách společnosti Swappie. Po oznámení a obdržení pokynů, jak postupovat, nám musíte zaslat v přiměřené době vadný produkt na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby.

Pokud obdržíte produkt, který není v souladu se specifikacemi, informujte nás do tří (3) dnů od obdržení produktu.

Společnost Swappie si vyhrazuje právo ověřit závady hlášené u produktů a na tento proces musí být vždy vyhrazeno 3–5 pracovních dnů, než dojde k případnému vrácení peněz.

 1. Záruka Swappie Warranty™

Společnost Swappie poskytuje na všechny telefony 12-měsíční záruku Swappie Warranty™. Všechny zjištěné závady, na které se záruka Swappie Warranty™ vztahuje, budou společností Swappie opraveny. Tyto záruční podmínky samostatně uvádějí případy, u kterých záruka Swappie Warranty™ neplatí, a ty části telefonu, na které se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje. Swappie záruka se nevztahuje na příslušenství.

Doba platnosti záruky Swappie Warranty™ je 12 měsíců od data nákupu. Máte povinnost seznámit se s těmito záručními podmínkami k telefonu, než začnete telefon používat.

V naší záruce jsou zahrnuty následující služby:

 • Garantovaná rychlá oprava. Po obdržení telefonu zahájíme do 24 hodin proces opravy.
 • Náhradní zařízení. Pokud nebudeme schopni vrátit telefon do dřívějšího stavu, nahradíme ho jiným kusem stejného modelu a estetického stavu. 

Pokud zjistíme, že jste závadu telefonu způsobili Vy, společnost Swappie za ni neponese odpovědnost. K těmto případům patří například způsobení fyzického poškození telefonu, používání telefonu v rozporu s návodem nebo jiné nedbalostní jednání. Zvlášť upozorňujeme na následující:

 • Na normální opotřebení telefonu se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na rozbití nebo prasknutí obrazovky se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na závady softwaru se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na odstranění virů nebo jiného malwaru z telefonu se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Na poškození telefonu zaviněné nedodržování návodu nebo související s nevhodným nebo neobvyklým používáním telefonu se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje. 
 • V případě fyzického otevření telefonu pozbude záruka Swappie Warranty™ platnosti.
 • Na poškození telefonu během přepravy v důsledku Vaší nedbalosti se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje. Odpovídáte za řádné zabalení telefonu pro přepravu.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbude platnosti, pokud došlo k odstranění nebo jinému narušení čitelnosti výrobního čísla telefonu nebo IMEI.
 • Na jiné nepřímé nebo čistě finanční škody způsobené rozbitím telefonu, jako je zničení nebo poškození datových souborů, se záruka Swappie Warranty™ nevztahuje.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbude platnosti, pokud dojde k poškození skla / tlačítka Domů / fotoaparátu / dalších funkcí v důsledku nesprávného nebo neobvyklého použití, jako je například upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbývá platnosti, pokud opravu telefonu zakoupeného od společnosti Swappie prováděl samotný zákazník nebo třetí strana bez písemného souhlasu společnosti Swappie.
 • Záruka Swappie Warranty™ pozbývá platnosti, pokud je telefon ohnutý, byl poškozen vodou nebo pokud jsou některé jeho funkce poškozené v důsledku nesprávného použití, jako je upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.

Pokud obdržíte náhradní zařízení, platnost záruky Swappie Warranty™ pokračuje od původního data zakoupení. Pokud během záruční lhůty prodáte telefon novému vlastníkovi, musíte o změně vlastnictví informovat společnost Swappie, aby také nový vlastník mohl mít nárok na záruku Swappie Warranty™. Prodloužení záruky není přenosné a vztahuje se pouze na Vás jako původního kupujícího.

Společnost Swappie si vyhrazuje účtovat dodací náklady ve výši 25 EUR v případech, kdy jste věděli nebo jste měli vědět o tom, že záruka není platná nebo je zapnutá funkce FMI. Dále si společnost Swappie vyhrazuje právo požádat o fotografie telefonu, než ho odešlete na záruční opravu. 

Tyto záruční podmínky se vztahují také na prodlouženou 3letou záruku. Prodloužená 3letá záruka začíná běžet od data nákupu.

Proces opravy

Při zasílání telefonu na záruční opravu vyplňte tento záruční formulář

Než telefon odešlete na opravu, jste povinni provést zálohování souborů v telefonu. Než telefon odešlete do společnosti Swappie, jste povinni ho pečlivě zabalit tak, aby byl chráněný. Telefon nám bude zaslán na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby. Za telefon nesete odpovědnost až do jeho doručení do společnosti Swappie. Je-li telefon dodán a vrácen tak, že je označen jako křehké zboží, což znamená, že manipulace s telefonem vyžaduje zvláštní opatření, jste povinni uhradit vzniklé dodací náklady. Pokud nám telefon zasíláte do záručního servisu z jiné země mimo EU, jste povinni uhradit celkové náklady na přepravu včetně případných celních poplatků.

Před odesláním telefonu společnosti Swappie jste povinni se ujistit, že funkce Najít můj iPhone byla vypnuta. Společnost Swappie nebude moci telefon opravit ani nabídnout náhradní zařízení dříve, než bude tato funkce vypnuta. Společnost Swappie si vyhrazuje právo vrátit vám telefon a účtovat náklady na doručení v případech, kdy jste věděli nebo měli vědět, že je funkce Najít můj iPhone zapnutá a nebyla vypnuta do jednoho (1) měsíce od kontaktování. V takovém případě vám společnost Swappie zašle zařízení zpět a nezahájí proces záruční opravy.  Pokud si telefon nevyzvednete, nepřebíráme za zařízení žádnou další odpovědnost a zařízení bude zlikvidováno.

Zjištěná závada bude opravena v naší opravně. Pokud je dostupnost náhradních dílů špatná, díly jsou nepřiměřeně drahé nebo se u telefonu jinak ukáže, že se nevyplatí jej opravovat, bude příslušný telefon nahrazen jiným kusem stejného modelu a ve stejném stavu. Estetický stav náhradního telefonu bude odrážet estetický stav telefonu, který jste zaslali do společnosti Swappie na záruční opravu. Záruční opravy Swappie trvají v průměru pouze 7 pracovních dnů, počítáno od data, kdy telefon dorazí do našich zařízení. V některých případech, například během státních svátků nebo z jiných důvodů, může proces opravy trvat déle. Aby bylo možné telefon opravit v přiměřené lhůtě, musí být rovněž zohledněna kvalita telefonu, dostupnost náhradních dílů, kvalita a rozsah závady nebo jiné zvláštní technické vlastnosti. Společnost Swappie se může dohodnout na snížení ceny nebo vrácení peněz, pokud se oprava závady nevyplatí, závada je minimální nebo telefon nelze opravit.

Společnost Swappie nabízí placené opravy v případech, kdy záruka Swappie Warranty™ vypršela nebo je záruka neplatná. V těchto případech nabídne společnost Swappie bezplatnou diagnostiku závady a odhad nákladů na opravu. V případech, kdy je záruka Swappie Warranty™ neplatná a u telefonu bude provedena placená oprava, budou mít náhradní díly telefonu 12-měsíční záruku Swappie Warranty™. Můžete si od společnosti Swappie vyžádat úřední prohlášení o detailech požadované opravy pro Vašeho poskytovatele pojištění. Cena tohoto prohlášení je 40 EUR.

Při odesílání telefonu do záruční opravy neposílejte s telefonem žádné příslušenství. Společnost Swappie nezaručuje vrácení příslušenství zaslaného do našeho záručního servisu.

Vezměte prosím na vědomí, že zařízení od Swappie nejsou pokryta omezenou zárukou Apple, ani žádným plánem AppleCare. 

 1. Omezení odpovědnosti

Nic v těchto Podmínkách nevyloučí ani neomezí odpovědnost společnosti Swappie z hlediska jakékoli záležitosti, u které by bylo nezákonné, kdybychom naši odpovědnost omezili nebo vyloučili.

Produkty se prodávají tak, jak jsou. Společnost Swappie není odpovědná za žádné nepřímé náklady, které jsou průvodním jevem hlavní ztráty nebo poškození, například ztrátu zisku nebo ztrátu příležitosti, ani za nedodání produktů nebo neplnění našich jiných závazků podle těchto Podmínek, kde je toto neplnění důsledkem události, kterou nemůžeme přiměřeně ovlivnit, kam patří mimo jiného požár, povodeň, bouře, povstání, občanské nepokoje, válka, jaderná nehoda, teroristická činnost, stávky, epidemie nebo karanténa. Maximální odpovědnost společnosti Swappie vůči Vám za jakoukoli ztrátu nebo poškození vzniklé v souvislosti s Vaší objednávkou na webových stránkách společnosti Swappie bude omezena celkovou cenou Vaší objednávky.

Odpovědnost za vady produktu je omezena na možné vrácení kupní ceny produktu po odečtení získaných výhod.

Společnost Swappie neposkytuje originální nákupní doklady od původního vlastníka telefonu a není povinna tak učinit. 

Některé funkce nebo služby dostupné u telefonu prodávaných společností Swappie mohou vyžadovat otevření uživatelského účtu Apple (včetně nastavení Apple ID a hesla uživatele). Nesete odpovědnost za veškerou aktivitu, ke které dojde na Vašem účtu, a za zabezpečení informací o Vašem účtu, včetně hesla. Bez povolení a souhlasu majitele účtu máte zakázáno používat Apple ID, heslo nebo účet někoho jiného. Společnost Swappie nemůže přijmout a neponese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která je způsobena zanedbáním těchto povinností. Společnost Swappie neodpovídá za zapomenutá Apple ID nebo hesla. V případech, kdy společnost Swappie kvůli zapomenutému Apple ID nebo heslu nemůže získat přístup k telefonu kvůli opravě nebo Vám vrátit peníze, Vám bude telefon vrácen.

Pokud se vyskytnou nepředvídané problémy se skladovými zásobami z důvodů, které nelze ovlivnit, vyhrazuje si společnost Swappie právo zrušit prodej. V takovém případě vám bude vrácena celá částka za vaši objednávku.

Vlastnosti výrobků jsou popsány na stránce výrobku v kategorii stavu. Výběrem stavu výrobku výslovně souhlasíte s popsanými vlastnostmi.

 1. Změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo čas od času bez předchozího upozornění změnit tyto Podmínky. Pro Vaši objednávku bude platit verze Podmínek, která byla na webových stránkách společnosti Swappie v době objednávky..

 1. Platné právo a řešení sporů

Tyto Podmínky se řídí právními předpisy České republiky.. V případě stížnosti kontaktujte společnost Swappie na [email protected] nebo +420 228 889 365. Platí místní poplatky. V případě volání z jiné země jsou účtovány mezinárodní poplatky. Pokud nejste spokojení s řešením Vaší stížnosti ze strany společnosti Swappie, můžete podat stížnost u místní agentury pro ochranu spotřebitelů. Nebo můžete podat stížnost na portálu Evropské unie pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

 1. Kontaktní údaje

Swappie Oy
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki, Finland
IČ: 2692328-4
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 228 889 365

Eippa WSOperations OÜ
Pärnu mnt 10, Tallinn
Harjumaa, 10148, Estonia
Business ID: 16127903
E-mail: [email protected]
Telefon: +353 1 903 8690